Sorter efter

 1. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Personer med handicap

  VIVE
 3. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Handicappolitisk redegørelse 2016

  Social- og Indenrigsministeriet
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap status 2015 - 2016

  Institut for Menneskerettigheder
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Organisering af området for sjældne handicap i Skandinavien

  Socialstyrelsen
 7. Praksisfortællinger

  Behandling med tvang? Somatisk sygdom hos behandlingsafvisende varigt inhabile

  Institut for Menneskerettigheder
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Diskrimination og handicap - Forslag til et forbud mod diskrimination på grund af handicap

  Mads Pedersen, Signe Hinz Andersen, Stinne Skriver Jørgensen
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Magtanvendelse over for voksne

  Eva Naur Jensen
 10. Forskning

  Domfældte voksne med udviklingshæmning - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud

  Mette Rømer
 11. Praksisfortællinger

  Selvfølgelig skal hun bo hos mig - Om at bo med sin handicappede mor

  Lotte Heise
 12. Lærebøger og værktøjer

  Tegnsprog - Hvorfor ikke?

  Asger Bergmann
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap

  Institut for Menneskerettigheder
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Håndbog: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats - til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende

  Socialstyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra - Hvorhen I - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom

  Pia Ringø