Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Digital sikkerhed for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

  Maria Lincke Jørgensen
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Handicap - status i Grønland 2019

  Institut for Menneskerettigheder
 3. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Personer med handicap

  VIVE
 5. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Handicappolitisk redegørelse 2016

  Social- og Indenrigsministeriet
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap status 2015 - 2016

  Institut for Menneskerettigheder
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Organisering af området for sjældne handicap i Skandinavien

  Socialstyrelsen
 9. Praksisfortællinger

  Behandling med tvang? Somatisk sygdom hos behandlingsafvisende varigt inhabile

  Institut for Menneskerettigheder
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Skal det første ord komme fra patienten? Opsporing og støtte til voldsramte gennem kontakt til den alment praktiserende læge

  Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Sofie Weber Pant, Kathrine Hytten, et al.
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Diskrimination og handicap - Forslag til et forbud mod diskrimination på grund af handicap

  Mads Pedersen, Signe Hinz Andersen, Stinne Skriver Jørgensen
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Magtanvendelse over for voksne

  Eva Naur Jensen
 13. Forskning

  Domfældte voksne med udviklingshæmning - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud

  Mette Rømer
 14. Praksisfortællinger

  Selvfølgelig skal hun bo hos mig - Om at bo med sin handicappede mor

  Lotte Heise
 15. Lærebøger og værktøjer

  Tegnsprog - Hvorfor ikke?

  Asger Bergmann