Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Håndbog: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats - til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende

  Socialstyrelsen
 2. Lærebøger og værktøjer

  Udfordringerne til den socialpædagogiske indsats for mennesker med multiple udviklingshæmninger

  Ditte Sørensen
 3. Forskning

  Dementes retsstilling

  Dorthe Vennemose Buss
 4. Lærebøger og værktøjer

  Brugerinddragelse på handicapområdet – Et nøglebegreb i velfærdssamfundets udvikling

  Eggert Carstens (red.), Bjarne Bjelke Jensen (red.), Morten Kurth (red)
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dansk handicappolitik - Lige muligheder gennem dialog

  Det Centrale Handicapråd
 6. Lærebøger og værktøjer

  Funktionsevnemetoden: Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser

  Socialministeriet
 7. Lærebøger og værktøjer

  Kvalitet og retssikkerhed i arbejdet med domfældte udviklingshæmmede – vejledende standarder

  Amternes Netværk vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)
 8. Lærebøger og værktøjer

  Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til borgere og pårørende

  Socialstyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Nye foranstaltningsdomme i 2011 samt forløbet af domme afsagt i 2006

  Justitsministeriets Forskningskontor
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Magtanvendelse over for voksne

  Eva Naur Jensen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Lovovertrædere med udviklingshæmning

  Pernille Grünberger, Birger Perlt
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Handicappolitisk redegørelse 2016

  Social- og Indenrigsministeriet
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Selvbestemmelse og værgemål i Danmark

  Lisbeth Garly Andersen, Maria Ventegodt Liisberg, Pia Justesen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra - Hvorhen I - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom

  Pia Ringø
 15. Lærebøger og værktøjer

  Domfældte og sigtede med udviklingshæmning - Information til pårørende og bistandsværger om indgrebsmuligheder

  Socialstyrelsen