Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap

  Mathias Ruge, Cecilie Lohse, Stinne Aaløkke Ballegaard
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Visitation til botilbud - eksempler på praksis og overvejelser fra seks kommuner

  Ankestyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde - Tilfredshed med den socialpædagogiske støtte på botilbud, botilbudslignende tilbud eller i eget hjem

  Didde Cramer Jensen, Morten Holm Enemark, Maria Røgeskov, Lars Fynbo
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Enlige med demens

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Jane Greve (red.), Mads Ulrich Matthiessen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 7. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 8. Forskning

  Dømt til socialpædagogik. Et studie af dilemmaer i den socialpædagogiske indsats på et botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning.

  Mette Rømer
 9. Lærebøger og værktøjer

  Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  Lone Sigbrand, Annette Bredmose, Philip Henrik Jensen, et al.
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud - Stadig en handelsvare?

  Camilla Dalsgaard
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne

  Ankestyrelsen
 13. Praksisfortællinger

  Herre i eget hus - Pædagogik og historik i teori og praksis

  Lykke Juhler
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af 'Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede' - Furesø Kommune

  Furesø Kommune
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Sammenhænge på botilbudsområdet - En analyse af sammenhængene mellem kommunernes botilbudspladser, støttemodtagere, udgifter og enhedsudgifter på botilbudsområdet

  Rasmus Dørken, Camilla Dalsgaard