Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Enlige med demens

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Jane Greve (red.), Mads Ulrich Matthiessen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

  Socialstyrelsen
 3. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 4. Forskning

  Dømt til socialpædagogik. Et studie af dilemmaer i den socialpædagogiske indsats på et botilbud for domfældte voksne med udviklingshæmning.

  Mette Rømer
 5. Lærebøger og værktøjer

  Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler

  Lone Sigbrand, Annette Bredmose, Philip Henrik Jensen, et al.
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud - Stadig en handelsvare?

  Camilla Dalsgaard
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer

  Ankestyrelsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne

  Ankestyrelsen
 9. Praksisfortællinger

  Herre i eget hus - Pædagogik og historik i teori og praksis

  Lykke Juhler
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af 'Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede' - Furesø Kommune

  Furesø Kommune
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Sammenhænge på botilbudsområdet - En analyse af sammenhængene mellem kommunernes botilbudspladser, støttemodtagere, udgifter og enhedsudgifter på botilbudsområdet

  Rasmus Dørken, Camilla Dalsgaard
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Takster i kommunale botilbud 2007-2011

  Johannes Engers Gregersen, Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologi på socialområdet

  Socialt Udviklingscenter SUS
 14. Forskning

  Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

  Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann
 15. Undersøgelser og evalueringer

  De pårørende har ordet - Landsrapport for den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap, socialpsykiatriske botilbud samt døgninstitutioner for børn og unge

  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling