Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Takster i kommunale botilbud 2007-2011

  Johannes Engers Gregersen, Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Botilbud - Stadig en handelsvare?

  Camilla Dalsgaard
 3. Forskning

  Sansernes Bolig

  Camilla Ryhl
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Utidssvarende boliger – en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap

  Socialpædagogernes Landsforbund
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse blandt botilbud på senhjerneskade-området

  Socialpædagogernes Landsforbund
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Voksenhandicapundersøgelsen 2011 – Tema: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

  Socialpædagogernes Landsforbund
 7. Lærebøger og værktøjer

  Boliger til borgere med særlige behov – vejledningsmateriale for borgere og pårørende

  BUS - Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Ældre udviklingshæmmede - Vidensindsamling i danske kommuner

  Anne Skov, Erik Bisgaard, Klaus Wehner, et al.
 9. Lærebøger og værktøjer

  Boliger til borgere med særlige behov - vejledningsmateriale for forvaltninger

  BUS - Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov
 10. Lærebøger og værktøjer

  Rum og Trivsel. Et inspirationshæfte - om arkitektur, pædagogik og voldsforebyggelse i botilbud for mennesker med handicap

  Per Holm, Povl Barfod
 11. Lærebøger og værktøjer

  Botilbud – for personer med brug for støtte i hverdagen

  Jane Holst
 12. Brugerfortællinger

  Livshistorier - 10 portrætter af udviklingshæmmede

  Henriette Viese
 13. Lærebøger og værktøjer

  Boliger til borgere med særlige behov - Vejledningsmateriale for skoler og uddannelsessteder

  BUS - Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer

  Ankestyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Sammenhænge på botilbudsområdet - En analyse af sammenhængene mellem kommunernes botilbudspladser, støttemodtagere, udgifter og enhedsudgifter på botilbudsområdet

  Rasmus Dørken, Camilla Dalsgaard