Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

  Hannah Christiansen, Gurli Vesselby, Anne Marie Andersen, et al.
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Sådan arbejder vi - Metoder og praksis i Danners Rådgivning og Krisecenter

  Danner
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Nød har ingen nationalitet. Erfaringer fra udeliggerprojektet - Socialt arbejde med hjemløse migranter

  Bo Heide-Jochimsen, Jeanett Schmidt, Bibi Agger
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Helhedsplan for AKB-Lundtoftegade 2012-2016

  KAB
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Gravid på tværs - Ideer til forbedret indsats fra professionelle til gravide kvinder med rusmiddelproblemer

  Louise Østergaard, Mia Heick, Tina Hjulmann Meldgaard, et al.
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Indsats mod rekruttering til bander - Eksempler på kommunale initiativer og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

  Anna Karina Nickelsen, Red.
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere - Erfaringer fra metodeudviklingsprojekter i Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne

  Marianne Malmgren, Finn Kenneth Hansen
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Poverty walks - Byvandringer med gadens folk

  Susannah L. Sønderlund
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser

  Socialministeriet
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Slut-evaluering af TRIB-projektet

  Bo Ertmann, Karen Zobbe, Lisbeth Madsen
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

  Rehne Christensen
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed – Planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

  Mette Munch-Petersen, Maria Kristiansen, Finn Diderichsen, et al.
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  I gang med uddannelse eller arbejde - Som ung mor

  Gitte Duus
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Projekt Brugerinddragelse og Udvikling - En afrapportering

  Rikke Petersen et al.