Sorter efter

 1. Praksisfortællinger

  Pigerne fra Sprogø

  Stine Grønbæk Jensen, Sarah Smed
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Fra bolig til hjem

  Jakob Trane Ibsen, Nicolai Nybro Hansen, Sigrid Trier Grønfeldt, Astrid Witt Rosenberg
 3. Brugerfortællinger

  Podcasts om livet på gaden

  Hus Forbi
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

  Social- og Boligstyrelsen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Rehabilitering – en grundbog

  Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Møller Stamp, Dorthe Sørensen
 6. Praksisfortællinger

  Afvigernes ø

  Maria Clement Hagstrup, Poul Duedahl
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne - En vidensafdækning og skitsering af en prototype

  Nichlas Permin Berger, Lars Fynbo, Josefine Frøslev-Thomsen
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvidbog om rehabilitering

  Rehabiliteringsforum Danmark
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Kaffe Karma – Socialt udsatte borgeres vej til småjobs

  Theresa Dyrvig Henriksen, Lars Benjaminsen, Sine Kirkegaard
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

  Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte ældre borgere i hjemløshed

  Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
 14. Lærebøger og værktøjer

  Deltagelse som vejen til forandring - 12 eksempler til inspiration

  Rådet for Socialt Udsatte, Socialt Udviklingscenter SUS
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Inspiration til arbejdet med de meget udsatte borgere

  Nichlas Permin Berger