Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt frikort til socialt udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Frivillighed i udsatte boligområder

  Anne Marie Foldgast, Siff Monrad Langkilde, Katrine Wamsler, Natasja Lund
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Holdninger til socialt udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2018

  Rådet for Socialt Udsatte
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet

  Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund, Morten Holm Enemark, Stefan Bastholm Andrade
 6. Undersøgelser og evalueringer

  En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed – Evalueringsrapport

  VIVE, Rambøll
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Løsninger til udsatte boligområder

  CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Indsatsen over for hjemløse borgere under ophold i boformer

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Hjemløshed blandt kvinder i Danmark

  Lars Benjaminsen, Sigrid Trier Grønfeldt, Louise Høyer Bom, Lars Fynbo, Alexandrina Schmidt
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hjemløshedsbarometeret - dansk hjemløshed i nordisk perspektiv

  Kraka
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

  Helle Hygum Espersen, Linda Lundgaard Andersen, Anne Petersen, Leif Olsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

  Didde Cramer Jensen, Katrine Iversen, Mathias Ruge, Mads Thau
 13. Lærebøger og værktøjer

  Kriminalitetsforebyggelse i netværk

  Lasse Kjeldsen, Sarah Lunar, Maria Riemenschneider, Sidsel Vinter Breau
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Ulighed i sundhed: nye humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver

  Sine Lehn-Christiansen, Anne Liveng, Betina Dybbroe, et al., Red.
 15. Forskning

  Housing First i Danmark - Evaluering af Implementerings- og forankringsprojektet i 24 kommuner

  Lars Benjaminsen, Therese Maria Dyrby, Morten Holm Enemark, et al.