Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Holdninger til socialt udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2018

  Rådet for Socialt Udsatte
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet

  Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund, Morten Holm Enemark, Stefan Bastholm Andrade
 4. Undersøgelser og evalueringer

  En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed – Evalueringsrapport

  VIVE, Rambøll
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Løsninger til udsatte boligområder

  CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Indsatsen over for hjemløse borgere under ophold i boformer

  Ankestyrelsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Hjemløshed blandt kvinder i Danmark

  Lars Benjaminsen, Sigrid Trier Grønfeldt, Louise Høyer Bom, Lars Fynbo, Alexandrina Schmidt
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hjemløshedsbarometeret - dansk hjemløshed i nordisk perspektiv

  Kraka
 9. Lærebøger og værktøjer

  Kriminalitetsforebyggelse i netværk

  Lasse Kjeldsen, Sarah Lunar, Maria Riemenschneider, Sidsel Vinter Breau
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Ulighed i sundhed: nye humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver

  Sine Lehn-Christiansen, Anne Liveng, Betina Dybbroe, et al., Red.
 11. Forskning

  Housing First i Danmark - Evaluering af Implementerings- og forankringsprojektet i 24 kommuner

  Lars Benjaminsen, Therese Maria Dyrby, Morten Holm Enemark, et al.
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Exit Prostitution

  Theresa Dyrvig, Line Mehlsen, Agnete Aslaug Kjær, Anna Amilon
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Kriminalitet blandt unge og voksne, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen

  Lajla Knudsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Sociale viceværter – en effektevaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser

  Kristine Larsen, Lasse Kjeldsen, Stephanie Bernth Ahrenkiel
 15. Lærebøger og værktøjer

  Velkommen til nye beboere – En håndbog om naboambassadørindsatser

  Anne Maria Foldgast, Kristine Larsen, Marie Bollerup Kjærgaard