Sorter efter

 1. Forskning

  Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder

  VIVE
 2. Lærebøger og værktøjer

  Implementeringsguide af CTI-metoden

  Anna Amilon, Line Mehlsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Egen kraft: Empowerment og handicap - En pjece om indsatser, der kan styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft

  Socialstyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse i et handicapperspektiv: Tidlige og forebyggende indsatser til voksne borgere med varige funktionsnedsættelser

  Rasmus Wittek-Holmberg, Lea Graff, Leif Olsen
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kortlægning af målgruppe, tilbud og metoder til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

  Socialstyrelsen, Helene Elsass Center
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme

  Knud Ramian, Lise M. W. Udsen, Lone Jakobi Sørensen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Voksne med udviklingshæmning

  Vidensportal om Handicap
 8. Lærebøger og værktøjer

  Medfødt døvblindhed og taktile strategier

  Vidensportal om Handicap
 9. Lærebøger og værktøjer

  Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet

  Maria Lincke Jørgensen, Kim Rasmussen
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

  Socialstyrelsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Voksenhandicap 2016

  Socialpædagogernes Landsforbund
 12. Praksisfortællinger

  Hvis det var mig...

 13. Lærebøger og værktøjer

  Kommunikationshandicap - I et pædagogisk og psykologisk perspektiv

  Louise Bøttcher, Jesper Dammeyer
 14. Lærebøger og værktøjer

  Høremanual til dig der arbejder med borgere med høretab

  Høreforeningen
 15. Lærebøger og værktøjer

  Adfærdsproblemer i ældreplejen

  Bo Hejlskov Elven, Charlotte Agger, Iben Ljungmann