Sorter efter

 1. Praksisfortællinger

  Når seksualitet tages alvorligt

  Mona Johansen, Jan Holm, Else Merete Thyness
 2. Lærebøger og værktøjer

  Pengene er dine

  Landsforeningen LEV
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Veje til indflydelse på – og ejerskab til – beslutninger

  Jonna Andersen
 4. Praksisfortællinger

  Fokus på demens i botilbuddet

  Susanne Tine Petersen, Anne Karina Elisabeth Jensen
 5. Brugerfortællinger

  Min opvækst på Den Kellerske Institution i Brejning

  Bjarne Jensen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Implementering af tablets som supplerende og alternativ kommunikation

  Thomas Stubben, Lisbeth Nielsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Digital støtte i socialpædagogisk arbejde

 8. Lærebøger og værktøjer

  Seksualitet på dagsordenen - En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelser

  Henriette Holmskov, Annette Skov
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Overgangen fra ung til voksen med handicap - En litteraturgennemgang

  Marie Høstrup, Helle Høgh, Cecilie Stamhus
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Brugerinddragelse Job- og Aktivitetscenter Sydvest

  Kirsten Breinholt, Lene Jensen, et al.
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Forvist til forsorg - Grønlændere med handicap nedsendt til Danmark

  Marie Louise Knigge
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Pædagogisk metode til at øge selvbestemmelse

  Lise-Lotte (red.) Mikkelsen
 13. Brugerfortællinger

  På vej - mod mere brugerindflydelse

  Socialt Udviklingscenter SUS, KFUM's Sociale Arbejde
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt Implementering af teknologi - 11 casestudier: Livskvalitet, sociale netværk og deltagelse

  Jesper Holst, Kasper Nizam
 15. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen