Sorter efter

 1. Brugerfortællinger

  Fra ung til voksen med handicap – inspirationskatalog til at skabe bedre overgange til voksenlivet

  Metodecentret
 2. Lærebøger og værktøjer

  Den første gang

  Heidi Hansen, Lotte Hansen, Puk Lykke Sebens
 3. Lærebøger og værktøjer

  Samtaleguide om krop, seksualitet og kommunikation

  Lotte Hansen, Heidi Hansen, Puk Lykke Sebens
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Overgangen fra ung til voksen med handicap - En litteraturgennemgang

  Marie Høstrup, Helle Høgh, Cecilie Stamhus
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Digital støtte i socialpædagogisk arbejde

 6. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Implementering af tablets som supplerende og alternativ kommunikation

  Thomas Stubben, Lisbeth Nielsen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det Centrale Handicapråds årsberetning 2014-2015

  Det Centrale Handicapråd
 10. Praksisfortællinger

  Fokus på demens i botilbuddet

  Susanne Tine Petersen, Anne Karina Elisabeth Jensen
 11. Brugerfortællinger

  Min opvækst på Den Kellerske Institution i Brejning

  Bjarne Jensen
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Diskrimination og handicap - Forslag til et forbud mod diskrimination på grund af handicap

  Mads Pedersen, Signe Hinz Andersen, Stinne Skriver Jørgensen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Afdækning af IKT-løsninger på det sociale område

  Kommunernes Landsforening, Socialstyrelsen
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse - Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Jørgen Lyhne, Anna Marie Langhoff Nielsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

  Enhed for Evaluering og Brugerindragelse