Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Overgangen fra ung til voksen med handicap - En litteraturgennemgang

  Marie Høstrup, Helle Høgh, Cecilie Stamhus
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Digital støtte i socialpædagogisk arbejde

 3. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Implementering af tablets som supplerende og alternativ kommunikation

  Thomas Stubben, Lisbeth Nielsen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det Centrale Handicapråds årsberetning 2014-2015

  Det Centrale Handicapråd
 7. Praksisfortællinger

  Fokus på demens i botilbuddet

  Susanne Tine Petersen, Anne Karina Elisabeth Jensen
 8. Brugerfortællinger

  Min opvækst på Den Kellerske Institution i Brejning

  Bjarne Jensen
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Diskrimination og handicap - Forslag til et forbud mod diskrimination på grund af handicap

  Mads Pedersen, Signe Hinz Andersen, Stinne Skriver Jørgensen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Afdækning af IKT-løsninger på det sociale område

  Kommunernes Landsforening, Socialstyrelsen
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse - Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Jørgen Lyhne, Anna Marie Langhoff Nielsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

  Enhed for Evaluering og Brugerindragelse
 13. Lærebøger og værktøjer

  Et liv i andres hænder

  Lisbeth Riisager Henriksen
 14. Lærebøger og værktøjer

  Kompetenceudvikling og selvbestemmelse i botilbud

  Kristian Gribskov, Janina Gaarde Rasmussen
 15. Lærebøger og værktøjer

  Etisk håndtering af beboermidler - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

  Social- og integrationsministeriet