Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Født og forbliver lige og frie? Om diskrimination og etik

  Kasper Lippert Rasmussen, Jesper Ryberg (red.)
 2. Lærebøger og værktøjer

  Forebyggelse og rehabilitering

  Pernille Vibholm, Red.
 3. Lærebøger og værktøjer

  Har etniske minoriteter lige muligheder i social- og sundhedsvæsenet? (i antologi: Handicap og ligebehandling i praksis)

  Steen Bengtsson, Inge Storgaard Bonfils, Leif Olsen
 4. Lærebøger og værktøjer

  Lad ikke et handicap styre dit liv!

  Thomas Wibling
 5. Lærebøger og værktøjer

  Med kniv og gaffel - Om at spise, når man er blind eller svagsynet

  Inge Kyhl
 6. Lærebøger og værktøjer

  Når jeg kommunikerer… - metodebog om kommunikation, sociale netværk og handicap

  Lise Bjerre
 7. Lærebøger og værktøjer

  National handlingsplan om epilepsi 2013

  Dansk Epilepsiforening
 8. Lærebøger og værktøjer

  Psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne - En artikelserie

  Lis Just, Red.
 9. Lærebøger og værktøjer

  Alle til idræt

  Tine Soulié, Birgit Flygstrup, Jette Selmer
 10. Lærebøger og værktøjer

  Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle

  Runar Bakken
 11. Lærebøger og værktøjer

  Afhægtet

  Birgit Kirkebæk, Iver Hornemann Møller
 12. Lærebøger og værktøjer

  Anden etnisk baggrund – og omfattet af Servicelovens § 67

  Johanne Bratbo, Sissel Lindgaard, Anette Nicolaisen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Inklusion - Et socialpolitisk indspark

  Red., Niels Aagaard
 14. Lærebøger og værktøjer

  Mødet mellem borger og system (i antologi: Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse)

  Inge Storgaard Bonfils, Steen Bengtsson, Henning Olsen, et al.
 15. Lærebøger og værktøjer

  Idékatalog - Teknologi til mennesker med funktionsnedsættelser

  Kommunikationscentret Hillerød, Socialt Udviklingscenter SUS