Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Social kontrol blandt etniske minorritetskvinders beskæftigelse i Københavns kommune

  Als Research
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling - særligt blandt minoritetsetniske mænd

  Bjarke Følner, Sofie Aggerbo Johansen, Silas Turner, Gustav Egede Hansen
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Guide til inddragelse af flygtninge i frivilligt arbejde

  De frivilliges hus
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Aktuelle udfordringer og muligheder for forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Danmark

  TrygFonden
 5. Lærebøger og værktøjer

  Integrationskit - inspiration til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

  Udlændinge- og Integrationsministeriet
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  IPS til flygtninge med traumerelaterede symptomer

  Anna Amilon
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Familier på integrationsydelse

  Lisbeth Garly Andersen, Julie Egesberg Jorsal, Stinne Skriver Jørgensen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Lovgivningshåndbog om regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte

  Dansk Flygtningehjælp
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Benchmarking- og effektivitetsanalyse på integrationsområdet

  Iben Bolvig, Kurt Houlberg, Christophe Kolodziejczyk, Nicolai Kristensen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  De skjulte ressourcer

  Rikke Engly Mygind, Sidsel Vinter Breau, Sarah Lunar, Red.
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af projekt sundhedscaféer

  CFK
 12. Lærebøger og værktøjer

  Mentor for flygtninge og immigranter

  Tom Thinggaard Pedersen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Procesevaluering af Sund for livet - En sundhedsintervention på Indvandrer Kvindecentret

  Nanna Ahlmark, Marie Broholm-Jørgensen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af Røde Kors integrationsindsats 2014-2015

  Oxford Research A/S
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

  Jacob Nielsen Arendt, Iben Bolvig, Jacob Seier Petersen, et al.