Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Holdninger til socialt udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2018

  Rådet for Socialt Udsatte
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet

  Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund, Morten Holm Enemark, Stefan Bastholm Andrade
 4. Undersøgelser og evalueringer

  En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed – Evalueringsrapport

  VIVE, Rambøll
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Løsninger til udsatte boligområder

  CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked

  Den Sociale Kapitalfond
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

  Thomas Bredgaard, Ditte Shamshiri-Petersen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed

  VIVE, Helle Hygum Espersen, Leif Olsen
 9. Praksisfortællinger

  Magtanvendelsesreglerne i serviceloven - et praksistjek

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Digital støtte i socialpædagogisk arbejde

 11. Forskning

  Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder

  VIVE
 12. Lærebøger og værktøjer

  Integrationskit - inspiration til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

  Udlændinge- og Integrationsministeriet
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

  Anna Amilon, Line Mehlsen, Steen Bengtsson, Kasper Nielsen, Jeanette Birch Lauridsen
 14. Lærebøger og værktøjer

  Implementeringsguide af CTI-metoden

  Anna Amilon, Line Mehlsen
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Peer-støttens resultater

  Gry Krath Johansen