Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

  Social- og Boligstyrelsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 3. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Hvidbog: Marte Meo metoden - til styrkelse af omsorg og nærvær på ældreområdet

  Pernille Roug, Gitte Mørch Henriksen
 5. Praksisfortællinger

  PETERgogikum - afsnit 26 - Elsker bofællesskaberne

  Peter Hornbæk Frostholm
 6. Forskning

  Autisme og seksualitet

  Dorthe Bevensee
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne - En vidensafdækning og skitsering af en prototype

  Nichlas Permin Berger, Lars Fynbo, Josefine Frøslev-Thomsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Kaffe Karma – Socialt udsatte borgeres vej til småjobs

  Theresa Dyrvig Henriksen, Lars Benjaminsen, Sine Kirkegaard
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og beskæftigelse 2021

  Mona Larsen, Vibeke Jakobsen, Christian Højgaard Mikkelsen
 10. Forskning

  Beboernes Stemme: Beretninger om et system

  Søren Holst
 11. Lærebøger og værktøjer

  På nettet

  Socialpædagogerne, Landsforeningen LEV
 12. Brugerfortællinger

  Lev - en podcast om livet med udviklingshandicap

  Landsforeningen LEV
 13. Lærebøger og værktøjer

  "Mit liv – Min plan” – Den visuelle borgerplan

  Randers Kommune
 14. Lærebøger og værktøjer

  Multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rusmidler og skadevirkning - Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

  Helle Høgh