Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne - En vidensafdækning og skitsering af en prototype

  Nichlas Permin Berger, Lars Fynbo, Josefine Frøslev-Thomsen
 2. Forskning

  Beboernes Stemme: Beretninger om et system

  Søren Holst
 3. Lærebøger og værktøjer

  "Mit liv – Min plan” – Den visuelle borgerplan

  Randers Kommune
 4. Lærebøger og værktøjer

  Multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Kaffe Karma – Socialt udsatte borgeres vej til småjobs

  Theresa Dyrvig Henriksen, Lars Benjaminsen, Sine Kirkegaard
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og beskæftigelse 2021

  Mona Larsen, Vibeke Jakobsen, Christian Højgaard Mikkelsen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

  Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte ældre borgere i hjemløshed

  Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
 12. Lærebøger og værktøjer

  Deltagelse som vejen til forandring - 12 eksempler til inspiration

  Rådet for Socialt Udsatte, Socialt Udviklingscenter SUS
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Inspiration til arbejdet med de meget udsatte borgere

  Nichlas Permin Berger
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Teknologi i plejen af borgere med demens eller kognitivt handicap

  Mathias Ruge, Cecilie Lohse, Stinne Aaløkke Ballegaard
 15. Forskning

  Socialpædagogik og digital kommunikation for ægtefæller til mennesker med demens

  Randi Andersen, Lars Christian Aagerup, Ulla Skjødt