Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

  Social- og Boligstyrelsen
 2. Lærebøger og værktøjer

  Rehabilitering – en grundbog

  Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Møller Stamp, Dorthe Sørensen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og beskæftigelse 2022

  Mona Larsen, Vibeke Jakobsen, Christian Højgaard Mikkelsen
 4. Forskning

  Omvendtslev – Meningsfuld beskæftigelse for voksne med udviklingshandicap

 5. Undersøgelser og evalueringer

  Velfærdsteknologier og digitale teknologier i arbejdet med voksne i udsatte positioner

  Netværket på Udsatte Voksen området (UC-NUVO)
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Levevilkår blandt mennesker med handicap - 2023

  Anna Amilon, Stine Vernstrøm Østergaard
 8. Brugerfortællinger

  Nye Balancer - Caspar Eric

  Caspar Eric
 9. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Hvidbog: Marte Meo metoden - til styrkelse af omsorg og nærvær på ældreområdet

  Pernille Roug, Gitte Mørch Henriksen
 11. Praksisfortællinger

  PETERgogikum - afsnit 26 - Elsker bofællesskaberne

  Peter Hornbæk Frostholm
 12. Lærebøger og værktøjer

  Hverdagsliv med demens

  Hanne Peoples, Hanne Kaae Kristensen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning: Midtvejsevaluering af implementering af metoden LA2u

  Anika Liversage, Lea Julie Becker Iversen
 14. Lærebøger og værktøjer

  Det skal du vide om Skånsom magtanvendelse

  Socialpædagogerne
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Fleksible pladser i socialpsykiatrien - erfaringsopsamling fra POLARIS (Herning), MPO-projektet (Holstebro) og Pitstop (Aarhus)

  Mikka Nielsen, Kasper Lemvigh, Amalie Märcher Thuesen, Elisabet Danielsen Kass, Jakob Trane Ibsen