Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Introduktion til 'Trivselslinealen'

  Kommunernes Landsforening
 2. Lærebøger og værktøjer

  Professionel kærlighed - Er der plads til følelser i professionelle relationer?

  Else Bech, Red.
 3. Lærebøger og værktøjer

  Redskab til recovery-orienteret rehabilitering

  Socialt Udviklingscenter SUS
 4. Forskning

  Når grænserne udfordres - Arbejdsbelastninger og pædagogiske udfordringer i specialpædagogiske boenheder

  Kjeld Høgsbro, Leena Eskelinen, Mia Arp Fallov, et al.
 5. Lærebøger og værktøjer

  Narrativer i velfærdsarbejdet - Om arbejdsglæde og faglighed under pres

  Alex Madsen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Humanistisk palliation: teori, metode, etik og praksis

  Michael Hviid Jacobsen (red.), Karen Marie Dalgaard
 7. Brugerfortællinger

  Ulighed i børn og unges sundhed - set i lyset af social kapital

  Bente Jensen, Gry Andsager
 8. Lærebøger og værktøjer

  ABC for mental sundhed – en guide til hvordan du holder dig mentalt sund

  Statens Institut for Folkesundhed
 9. Lærebøger og værktøjer

  Recovery-orienteret rehabilitering. Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

  Socialstyrelsen
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Personligt lederskab

  Botilbuddet Lyngsø
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Pædagogens rolle og kernefaglighed i en tværfaglig organisation

  Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Implementering af MED-udvalg

  Skole og behandlingshjemmet Orøstrand
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  2+2 = 5

  Psykiatri og handikap Holstebro
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af fritids- og idrætsaktiviteter i Lejre Kommune

  Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Casper Due Nielsen
 15. Lærebøger og værktøjer

  Redskaber der inspirerer til bedre praktikforløb