Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Humanistisk palliation: teori, metode, etik og praksis

  Michael Hviid Jacobsen (red.), Karen Marie Dalgaard
 2. Brugerfortællinger

  Ulighed i børn og unges sundhed - set i lyset af social kapital

  Bente Jensen, Gry Andsager
 3. Lærebøger og værktøjer

  ABC for mental sundhed – en guide til hvordan du holder dig mentalt sund

  Statens Institut for Folkesundhed
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Personligt lederskab

  Botilbuddet Lyngsø
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Pædagogens rolle og kernefaglighed i en tværfaglig organisation

  Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Implementering af MED-udvalg

  Skole og behandlingshjemmet Orøstrand
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  2+2 = 5

  Psykiatri og handikap Holstebro
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af fritids- og idrætsaktiviteter i Lejre Kommune

  Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen, Casper Due Nielsen
 9. Lærebøger og værktøjer

  Metodeguide: Opsøgende og socialfaglig indsats for borgere med psykisk lidelse, som lever isoleret i egen bolig

  Socialstyrelsen
 10. Lærebøger og værktøjer

  Mød konflikten - Om konflikter på arbejdspladsen

 11. Undersøgelser og evalueringer

  Når ægtefællen dør - sorgstøtte til ældre efterladte

  Jorit Tellervo
 12. Lærebøger og værktøjer

  Udviklingsstøttende samtaler - med børn og unge i mistrivsel

  Birthe Elholm, Maja Haack, Lisbeth Rask
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Beskyttelse af børn - overgrebspakkens implementering i kommunerne

  Anette Faye Jacobsen (red.)
 14. Praksisfortællinger

  Hvis det var mig...

  Laust Torp Jensen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet: Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet

  Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn, Jens Troelsen