Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  IQ 75: Erling og åndssvageforsorgen

  Jesper Vaczy Kragh
 2. Lærebøger og værktøjer

  Barnets perspektiv - sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  Rikke Yde Tordrup
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet

  Tea Torbenfeldt Bengtsson, Sofie Henze-Pedersen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

  Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 6. Forskning

  Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020

  Justitsministeriets Forskningskontor
 7. Lærebøger og værktøjer

  Lyt til ledelse

  Væksthus for ledelse
 8. Lærebøger og værktøjer

  Mikroforandringer - Et medarbejderblik på organisationsforandringer

  Signe Bruskin
 9. Forskning

  Pædagogik og teknologi

  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
 10. Lærebøger og værktøjer

  Forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder på væresteder, varmestuer og sociale caféer

  Stine Kaastrup Lausten, Lise Dybdal Emkjær, Sussi Maack
 11. Forskning

  Arbejdsbyrde og social kapitals betydning for vold og trusler fra borgere

  Jesper Pihl-Thingvad, Lars Louis Andersen, Lars Peter Andreas Brandt, Ask Elklit, Signe Pihl-Thingvad, Lars Peter Soenderbo Andersen
 12. Lærebøger og værktøjer

  Stress og skam i arbejdslivet - en guide til fælles forebyggelse

  Pernille Steen Pedersen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Traumer i psykiatrien

  Cæcilie Buhmann, Sofie Folke
 14. Lærebøger og værktøjer

  Selvbestemmelsesteorien

  Ib Ravn
 15. Lærebøger og værktøjer

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser. På tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  Bent Madsen