Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  IQ 75: Erling og åndssvageforsorgen

  Jesper Vaczy Kragh
 2. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 3. Forskning

  Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020

  Justitsministeriets Forskningskontor
 4. Forskning

  Pædagogik og teknologi

  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
 5. Lærebøger og værktøjer

  Forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder på væresteder, varmestuer og sociale caféer

  Stine Kaastrup Lausten, Lise Dybdal Emkjær, Sussi Maack
 6. Forskning

  Arbejdsbyrde og social kapitals betydning for vold og trusler fra borgere

  Jesper Pihl-Thingvad, Lars Louis Andersen, Lars Peter Andreas Brandt, Ask Elklit, Signe Pihl-Thingvad, Lars Peter Soenderbo Andersen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Stress og skam i arbejdslivet - en guide til fælles forebyggelse

  Pernille Steen Pedersen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Traumer i psykiatrien

  Cæcilie Buhmann, Sofie Folke
 9. Lærebøger og værktøjer

  Selvbestemmelsesteorien

  Ib Ravn
 10. Lærebøger og værktøjer

  Pædagogiske ståsteder og bevægelser. På tværs af almen-, social- og specialpædagogik

  Bent Madsen
 11. Lærebøger og værktøjer

  Tværfaglighed i socialt arbejde

  Morten Ejrnæs, Idamarie Leth Svendsen
 12. Lærebøger og værktøjer

  Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid

  Rita Sørly, Bengt Eirik Karlsson, Tommy Sjåfjell, Red.
 13. Lærebøger og værktøjer

  Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?

  Nathalie Weih, Mathilde Lykkemark Leth, Mette Thyghøj, Sara Svane, Maria Højer Nannestad, Ditte Brorson, Ninna Vous Degenkolw, Maja Lindgren
 14. Lærebøger og værktøjer

  Tilknytning og omsorgsarbejde. Personlige rødder og faglig praksis

  Sarah Daniel
 15. Lærebøger og værktøjer

  Pædagogen som forandringsagent - Samskabelse og forandring i pædagogisk praksis

  Mads Thomsen, Maria Christina Behnke