Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Ære og konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

  Lene Johannesson, Susanne W. Fabricius, Marianne Nøhr Larsen, et al.
 2. Lærebøger og værktøjer

  Børn og unge med flygtningebaggrund

  Edith Montgomery, Sidsel Linnet
 3. Lærebøger og værktøjer

  Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne

  Red., Else-Marie Ringgaard
 4. Lærebøger og værktøjer

  Et spørgsmål om ære - Idékatalog

  Mærk - National Strategi mod Æresrelaterede Konflikter
 5. Lærebøger og værktøjer

  Frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

  Ann-Dorthe Petersen, Ditte Bruun Eriksen, Joan Stæhr, et al.
 6. Lærebøger og værktøjer

  Kontrol over eget liv - Inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at leve det liv, de selv ønsker

  Minister for Ligestilling, Nordisk Ministerråd
 7. Lærebøger og værktøjer

  Kriminalitetsforebyggelse overfor børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

  Rambøll Management Consulting
 8. Lærebøger og værktøjer

  Metodehåndbog - For henvendelser fra unge truede kvinder, mænd og par med anden etnisk herkomst end dansk

  Etnisk Konsulent Team
 9. Lærebøger og værktøjer

  Minoritetssprogede med særlige behov - En bog om udredningsarbejdet

  Espen Egeberg, Red.
 10. Lærebøger og værktøjer

  Når unge må flygte

  Rikke Bech Pedersen
 11. Lærebøger og værktøjer

  Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

  Peter Mikkelsen, Red.
 12. Lærebøger og værktøjer

  Social kontrol - I etniske minoritetsfamilier

  Center for Forebyggelse og Rådgivning, Etnisk Konsulent Team
 13. Lærebøger og værktøjer

  Sprog er en gave - Sprogstimulering i dagtilbud

  Beata Engels Andersen, Mette Wybrandt
 14. Lærebøger og værktøjer

  Sprog er en gave - Sprogstimulering i hjemmet

  Beata Engels Andersen, Mette Wybrandt
 15. Lærebøger og værktøjer

  Uledsagede mindreårige asylansøgere med gadeorienteret adfærd - Syv oplæg fra Røde Kors-konferencen juni 2014

  Caroline Aagaard Madsen (red.), Helle Kjems (red.)