Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Den gode anbringelse

 2. Undersøgelser og evalueringer

  Adoption som social indsats - En vidensindsamling

  Sofie Henze-Pedersen, Anna Lange Rasmussen
 3. Brugerfortællinger

  Hvad ingen så - et anbragt barn fortæller

  Kirsten Trans
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

  Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

  Iben Bolvig, Signe Frederiksen, Mette Thorsager Jensen
 7. Forskning

  Bedre samfundsinklusion for anbragte børn og unge

  Sofie Ilsvard, Marie Skougaard, Simon Østergaard Møller
 8. Lærebøger og værktøjer

  Arousal og compassion - Når børn og unge har brug for en specialpædagogisk indsats

  Anne-Mette Sohn Jensen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 11. Forskning

  Sidste udvej

  Ann-Karina Henriksen, Cecilie Bjerrum Refsgaard
 12. Lærebøger og værktøjer

  Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

  Anne Mørk
 13. Lærebøger og værktøjer

  De aldersopdelte fokusområder - et redskab til arbejdet med ICS

  Socialstyrelsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Rambøll
 15. Forskning

  Pædagogik bag tremmer

  Martin Hoffmann