Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

  Iben Bolvig, Signe Frederiksen, Mette Thorsager Jensen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 4. Forskning

  Sidste udvej

  Ann-Karina Henriksen, Cecilie Bjerrum Refsgaard
 5. Lærebøger og værktøjer

  Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

  Anne Mørk
 6. Lærebøger og værktøjer

  De aldersopdelte fokusområder - et redskab til arbejdet med ICS

  Socialstyrelsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Rambøll
 8. Forskning

  Pædagogik bag tremmer

  Martin Hoffmann
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Det gode match

  Signe Bressendorff, Line Klyvø
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram

  Hanne Søndergård Pedersen, Hans Skov Kloppenborg
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Effekter af Multi-Systematisk Terapi for unge med adfærdsproblemer

  Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner
 12. Plejefamilier

  Vidensportal om udsatte børn og unge
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Anbragte unges overgang til voksenlivet

  Anemone Skårhøj, Kirstine Karmsteen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, et al.
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

  Hanne Hartoft
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Bedre støtte til anbragte børn og unges skolegang – Perspektiver fra Københavns Kommune

  Line Klyvø, Mette Larsen