Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Den gode anbringelse

 2. Undersøgelser og evalueringer

  Adoption som social indsats - En vidensindsamling

  Sofie Henze-Pedersen, Anna Lange Rasmussen
 3. Brugerfortællinger

  Hvad ingen så - et anbragt barn fortæller

  Kirsten Trans
 4. Praksisfortællinger

  Børnepsykologi - Sikker tilknytning i plejefamilien

  Rasmus Alenkær
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

  Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

  Iben Bolvig, Signe Frederiksen, Mette Thorsager Jensen
 8. Praksisfortællinger

  Må jeg få lidt natmad?

  Niels Palle, Allan Holmgren
 9. Forskning

  Bedre samfundsinklusion for anbragte børn og unge

  Sofie Ilsvard, Marie Skougaard, Simon Østergaard Møller
 10. Lærebøger og værktøjer

  Arousal og compassion - Når børn og unge har brug for en specialpædagogisk indsats

  Anne-Mette Sohn Jensen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 13. Forskning

  Sidste udvej

  Ann-Karina Henriksen, Cecilie Bjerrum Refsgaard
 14. Lærebøger og værktøjer

  Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

  Anne Mørk
 15. Lærebøger og værktøjer

  De aldersopdelte fokusområder - et redskab til arbejdet med ICS

  Socialstyrelsen