Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

  Oxford Research A/S
 2. Lærebøger og værktøjer

  Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

  Anne Mørk
 3. Lærebøger og værktøjer

  De aldersopdelte fokusområder - et redskab til arbejdet med ICS

  Socialstyrelsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Rambøll
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Effekter af Multi-Systematisk Terapi for unge med adfærdsproblemer

  Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner
 6. Plejefamilier

  Vidensportal om udsatte børn og unge
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Anbragte unges overgang til voksenlivet

  Anemone Skårhøj, Kirstine Karmsteen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, et al.
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

  Hanne Hartoft
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Bedre støtte til anbragte børn og unges skolegang – Perspektiver fra Københavns Kommune

  Line Klyvø, Mette Larsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Intensive anbringelser – Erfaringer fra pilotafprøvningen i Herning Kommune

  Simon Østergaard Møller, Sofie Ilsvard, Line Kvartborg Vestergaard
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Intensive anbringelser – praksisbeskrivelse

  Sofie Ilsvard, Line Kvartborg Vestergaard, Simon Østergaard Møller
 12. Praksisfortællinger

  Sammen om den rette indsats – Socialpædagogernes praksis og politik på børne- og ungeområdet

  Socialpædagogerne
 13. Lærebøger og værktøjer

  Tidlige og helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge - Hvad kan vi lære af Herning?

  Socialpædagogernes Landsforbund
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik - Årsstatistik 2015

  Ankestyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Årsrapport 2015: Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

  Socialstyrelsen