Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen 2010 – brugen af døgninstitutioner til små børn

  Socialpædagogernes Landsforbund
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen 2012

  Socialpædagogerne
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen februar 2011

  Socialpædagogernes Landsforbund
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Småbørnsundersøgelsen september 2011

  Socialpædagogernes Landsforbund
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Tvangsanbringelser i Norden. En komparativ beskrivelse af de nordiske landes lovgivning

  Anne-Dorthe Hestbæk
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner

  CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Danske Regioner
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af tilsynsreformen – perioden 2014-2015

  Socialstyrelsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Kontinuitet i anbringelser

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Plejefamilier og sociale tilbuds erfaringer med socialtilsynet

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Indsatser mod forekomsten af hittebørn

  VIVE
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunernes anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser

  Ankestyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer – Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 del II

  Mette Lausten, Signe Frederiksen, Rikke Fulgsang Olsen, et al.
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Anbringelsesstatistik - Årsstatistik 2015

  Ankestyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af pulje til støtte af familier med børn med psykiske vanskeligheder. Afsluttende evaluering.

  Rambøll Management Consulting