Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Rømninger fra anbringelsessteder: En undersøgelse af definition, omfang og årsager

  Mette Lausten, Sofie Henze-Pedersen, Niels Westermann Brændegaard, Torbjørn Rota Knudsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unges trivsel 2020

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 4. Forskning

  Overgange – anbragte unges veje fra skole til uddannelse

  Søren Langager, Anna Kathrine Frørup, André Torre, Charlotte Lange Hald
 5. Forskning

  Lær for livet. De deltagende børn og deres trivselsmæssige udvikling

  Søren Langager, André Torre, Christian Christrup Kjeldsen, Anna Kathrine Frørup
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge med psykiske vanskeligheder

  Mette Lausten
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2016

  Mette Lausten, Trine Jørgensen
 8. Forskning

  Når man har været anbragt

  Anne-Kirstine Mølholt
 9. Forskning

  Den gode barndom

  Sine Penthin Grumløse
 10. Praksisfortællinger

  Anbragte børns skolegang på intern skole

  Stine Bagger, Katrine Syppli Kohl, Marie Tholund Strange, et al.
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning – Evaluering af Partnerskabsprojektet

  Sofie Henze-Pedersen, Mette Lausten, Chantal Pohl Nielsen
 12. Forskning

  Anbragt udenfor hjemmet i det 20. århundrede - Hverdagsliv for børn og unge anbragt uden for hjemmet 1945-1980

  Lene Mosegaard Søbjerg
 13. Lærebøger og værktøjer

  En barndom hjemmefra - Barndomsliv på børnehjem og andre hjem for anbragte børn 1945-1980

  Marianne Axelsen Leth
 14. Forskning

  Forsorgsliv - Socialhistorisk udvikling 1945-1980

  Niels Dalgaard, Torben Munkholm
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer – Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 del II

  Mette Lausten, Signe Frederiksen, Rikke Fulgsang Olsen, et al.