Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unges udsathed

  Rikke Fulgsang Olsen, Mette Lausten
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Effekter af Multi-Systematisk Terapi for unge med adfærdsproblemer

  Jacob Nielsen Arendt, Mette Verner
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Effektmåling 2 Dannevirke Kostskole

  Rambøll
 4. Forskning

  Kontinuitet i anbringelser - Evaluering af lovændringer under Barnets Reform

  Siddhartha Baviskar, Mogens Nygaard Christoffersen, Helle Hansen, et al.
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

  Oxford Research A/S
 6. Forskning

  En biografisk undersøgelse af tidligere anbragte unges fortællinger

  Annika Jónsveinsdóttir, Elise Secher
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte børn og unges trivsel 2014

  Mai Heide Ottosen, Mette Lausten, Signe Frederiksen, et al.
 8. Brugerfortællinger

  Scener fra et anbragt liv - 12 unge fortæller om livet før, under og efter de blev anbragt på et opholdssted

  Sabine Beck
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Børn i Mælkebøtten - Fra socialt udsat til mønsterbryder

  Else Christensen
 10. Brugerfortællinger

  10 stærke historier

  Marianne Bækbøl
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner - SIP-sikret Landsrapport 2012

  Camilla Bak Kristensen, Peder Hau Lyng, Tina Willemann
 12. Forskning

  Tidligere anbragte som unge voksne

  Rikke Fuglsang Olsen, Tine Egelund, Mette Lausten
 13. Forskning

  Effekten af kommunernes forebyggende foranstaltninger for unge. Forebyggende foranstaltninger i eget miljø sammenlignet med anbringelse uden for hjemmet

  Lajla Knudsen, Vibeke Lehmann Nielsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unge i opholdssteder – hvordan gik det dem? Hvad siger forældrene? : Hvad siger opholdsstederne? : Hvad siger børnene og de unge selv?

  Poul Nissen, Steen Mulbjerg
 15. Forskning

  Anbragte børn og unge - En forskningsoversigt

  Tine Egelund, Pernille Skovbo Christensen, Turf Bocker Jakobsen, et al.