Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Udfordringer og mønstre i sager om børn og unge uden samtykke

  Ankestyrelsen
 2. Lærebøger og værktøjer

  Forebyg skolefravær

  Mette Nors
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Forældres rolle i børns digitale liv

  Det Kriminalpræventive Råd
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Selvskade - et fysisk udtryk for psykisk mistrivsel blandt børn og unge

  Børns Vilkår
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Svigt af børn i Danmark 2021

  Børns Vilkår
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Her er hvad de unge siger – og hvad vi kan lære af dem

  SocialRespons
 7. Lærebøger og værktøjer

  Udsatte børn – et helhedsperspektiv

  Jens Guldager, Birgitte Zeeberg, Karen-Asta Bo
 8. Lærebøger og værktøjer

  Ulike profesjoner, felles mål. Barn og unge i risiko

  Heidi Omdal, Anne Brita Thorød, Red.
 9. Lærebøger og værktøjer

  Arousal og compassion - Når børn og unge har brug for en specialpædagogisk indsats

  Anne-Mette Sohn Jensen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression

  Mette Verner, Helle Hansen
 11. Forskning

  Overgange – anbragte unges veje fra skole til uddannelse

  Søren Langager, Anna Kathrine Frørup, André Torre, Charlotte Lange Hald
 12. Lærebøger og værktøjer

  Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme - Udfordringer og indsatser

  Anne Vibeke Fleischer, Käte From
 13. Forskning

  Bedre samfundsinklusion for anbragte børn og unge

  Sofie Ilsvard, Marie Skougaard, Simon Østergaard Møller
 14. Lærebøger og værktøjer

  Introduktion til 'Trivselslinealen'

  Kommunernes Landsforening
 15. Lærebøger og værktøjer

  Pårørende - til en person med psykisk sygdom

  Louise Meldgaard Bruun