Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af læringsforløb for unge med autisme

  Nichlas Permin Berger, Mette Lausten
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Vedholdenhed: Små skridt af stor betydning

  Jakob Thrane Ibsen, Frederik Thuesen, Christina Holm-Petersen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  UKHome – "Her kan jeg være, den jeg er, sammen med andre"

  Signe Groth Andersson, Mathias Hulgård Kristiansen, Mia Kristine Stangerup
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for børn og unge

  Social- og Boligstyrelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte unge og civilsamfundet

  Jakob Trane Ibsen, Sigrid Trier Grønfeldt, Agnete Nygård Jensen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af fritidsjobsindsatsen ’Energi til mere’ i Esbjerg Kommune

  Gunvor Christensen, Mette Lunde Christensen, Anders Winkler, Morten Holm Enemark
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Virksomme ingredienser i ungeindsatser - en analyse af mønstre på tværs af 14 indsatser til unge

  Socialt Udviklingscenter SUS, Mobilize Strategy Consulting
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Unge uden job og uddannelse - definitioner, målgruppestørrelse og karakteristika

  Iben Bolvig
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Beslutninger i et barns hverdag under anbringelse

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Trivsel blandt børn og unge i udsatte positioner 2023

  Mette Lausten, Katrine Iversen, Asger Graa Andreasen
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD - en videnskortlægning

  Jakob Thrane Ibsen, Sofie Henze-Pedersen, Katrine Schneekloth Friis Nielsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling

  Pernille Skovbo Rasmussen, Anne Marie Villumsen, Caroline Vesth Rossen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Den gode anbringelse

 14. Undersøgelser og evalueringer

  Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner/opholdssteder

  Hanne Søndergård Pedersen, Hans Skov Kloppenborg, Juliane Birkedal Poulsen, Katrine Iversen, Marianne Mikkelsen
 15. Praksisfortællinger

  Børnepsykologi - Sikker tilknytning i plejefamilien

  Rasmus Alenkær