Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Socialpædagogik og anbragte børn

  Ida Schwartz
 2. Lærebøger og værktøjer

  Omsorgssvigt - et redskabshæfte til professionelle

  Bente Boserup, Lise Merrild
 3. Lærebøger og værktøjer

  Hverdagsliv og livsforløb - Tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

  Ida Schwartz
 4. Lærebøger og værktøjer

  Opsøgende gadeplansarbejde blandt unge - en håndbog om opsøgende socialt arbejde som metode

  Ruth Borrits, Hans-Erik Rasmussen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Døgnanbringelse - Vilde piger, virksomme veje

  Peter Jensen, Esther Malmborg, Marianne Vinther Nielsen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Hjerte og intellekt i undervisningen af børn og unge med handicap

  Luciano Rondanini
 7. Lærebøger og værktøjer

  Behandlingspædagogik – en udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge

  Henriette Lieblein Misser
 8. Lærebøger og værktøjer

  Miljøterapi i gruppe og organisation

  Lars Rasborg
 9. Lærebøger og værktøjer

  Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold - Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

  SISO - Videnscentreret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod Børn
 10. Lærebøger og værktøjer

  Den komplekse anbringelse: Hvordan fremmer institutioner integration i voksenlivet?

  Ole Steen Kristensen
 11. Lærebøger og værktøjer

  Konfliktmægling og samarbejdssamtaler i anbringelsessager

  Hanne Warming, Bibi Wegler, Rune Elgaard, et al.
 12. Lærebøger og værktøjer

  Far, hvorfor slog du mor ihjel?

  Krista H. Christensen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Vejledning i: Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge

  Line Klyvø
 14. Lærebøger og værktøjer

  Inspirationsmateriale til familieplejekonsulenter - Teenagere i plejefamilie

  Carsten Kirk Alstrup
 15. Lærebøger og værktøjer

  Når Aicha løber hjemmefra

  Inge Loua