Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje

  Socialstyrelsen
 2. Lærebøger og værktøjer

  Leg og fællesskaber på døgninstitution

  Kirstine Christy Lindegaard
 3. Lærebøger og værktøjer

  Socialpædagogik i Grønland

  Kåre Halvorsen, Søren Gytz Olesen, Red.
 4. Lærebøger og værktøjer

  Pædagogik i døgninstitutionen

  Jørgen Christiansen (red.), Brian Degn Måtensson (red.)
 5. Lærebøger og værktøjer

  Børn i gode hænder - Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis

  Gitte Jørgensen, Charlotte Hagmund-Hansen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Døgnanbragte unge og rusmidler - Håndbog for døgnmedarbejdere

  Peter Jensen, Susanne Pihl Hansen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Børn på behandlingshjem år 1999. En artikelsamling om miljøterapi

  Hans Kornerup
 8. Lærebøger og værktøjer

  Miljøterapi med børn og unge

  Lars Rasborg
 9. Lærebøger og værktøjer

  Mellem omsorg og metode. Tværfaglige studier af institutionsliv

  Ole Steen Kristensen
 10. Lærebøger og værktøjer

  Omsorg for anbragte børn og unge. Døgninstitutionens hverdag og vilkår

  Tine Egelund, Turf Bocker Jakobsen
 11. Lærebøger og værktøjer

  FN’s Børnekonvention og socialpædagogikken – børn anbragt uden for hjemmet

  Nordisk Forum for Socialpaedagoger
 12. Lærebøger og værktøjer

  Tæt på relationen. Betydningsdannelse i pædagogisk arbejde

  Bent Madsen, et al.
 13. Lærebøger og værktøjer

  Socialpædagogik og anbragte børn

  Ida Schwartz
 14. Lærebøger og værktøjer

  Omsorgssvigt - et redskabshæfte til professionelle

  Bente Boserup, Lise Merrild
 15. Lærebøger og værktøjer

  Hverdagsliv og livsforløb - Tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse

  Ida Schwartz