Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Redskab til recovery-orienteret rehabilitering

  Socialt Udviklingscenter SUS
 2. Lærebøger og værktøjer

  Recovery-orienteret rehabilitering. Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

  Socialstyrelsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
 4. Lærebøger og værktøjer

  Voksenskift - Et pædagogisk redskab til arbejdet med børn og unge med autisme og ADHD

  Kursuscenter Sputnik
 5. Lærebøger og værktøjer

  Dagshjælperen - Et pædagogisk redskab til arbejdet med børn og unge med autisme og ADHD

  Kursuscenter Sputnik
 6. Lærebøger og værktøjer

  Socialstyrelsens beskrivelse af CTI-metoden

  Socialstyrelsen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Erfaret Magt undervisningsmateriale

  ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund, Danmarks Forsorgsmuseum
 8. Lærebøger og værktøjer

  IQ 75: Erling og åndssvageforsorgen

  Jesper Vaczy Kragh
 9. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 10. Lærebøger og værktøjer

  Barnets perspektiv - sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  Rikke Yde Tordrup
 11. Lærebøger og værktøjer

  På nettet

  Socialpædagogerne, Landsforeningen LEV
 12. Lærebøger og værktøjer

  "Mit liv – Min plan” – Den visuelle borgerplan

  Randers Kommune
 13. Lærebøger og værktøjer

  Multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 14. Lærebøger og værktøjer

  Indsatser til borgere med udviklingshandicap og demens - Tilgange, metoder og principper i arbejdet med borgere på botilbud, som både har udviklingshandicap og demenssygdom

  Birgitte Bækgaard Brasch, Signe Groth Andersson, Gry Segoli
 15. Lærebøger og værktøjer

  25 spørgsmål og svar om flygtninge

  Dansk Flygtningehjælp