Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Redskab til recovery-orienteret rehabilitering

  Socialt Udviklingscenter SUS
 2. Lærebøger og værktøjer

  Recovery-orienteret rehabilitering. Vejledning til praksis. Koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

  Socialstyrelsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning - Et redskab til udvikling af praksis

  VISO - Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
 4. Lærebøger og værktøjer

  Erfaret Magt undervisningsmateriale

  ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund, Danmarks Forsorgsmuseum
 5. Lærebøger og værktøjer

  IQ 75: Erling og åndssvageforsorgen

  Jesper Vaczy Kragh
 6. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Barnets perspektiv - sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  Rikke Yde Tordrup
 8. Lærebøger og værktøjer

  På nettet

  Socialpædagogerne, Landsforeningen LEV
 9. Lærebøger og værktøjer

  "Mit liv – Min plan” – Den visuelle borgerplan

  Randers Kommune
 10. Lærebøger og værktøjer

  Multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 11. Lærebøger og værktøjer

  Indsatser til borgere med udviklingshandicap og demens - Tilgange, metoder og principper i arbejdet med borgere på botilbud, som både har udviklingshandicap og demenssygdom

  Birgitte Bækgaard Brasch, Signe Groth Andersson, Gry Segoli
 12. Lærebøger og værktøjer

  Familieplejernes Værd at Vide

  Socialpædagogernes Landsforbund
 13. Lærebøger og værktøjer

  Udviklende øjeblikke i plejefamilien

  Rikke Yde Tordrup
 14. Lærebøger og værktøjer

  Forstå PDA hos børn

  Zara Healy, Phil Christie, Margaret Duncan, Ruth Fidler
 15. Lærebøger og værktøjer

  Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme - Udfordringer og indsatser

  Anne Vibeke Fleischer, Käte From