Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det behøver ikke være så svært - En undersøgelse af foreningslivets værdi for unge med handicap og de barrierer, som de møder på vejen dertil

  Sammenslutning af Unge med Handicap
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det gode liv - om lidt er kaffen klar

  Bente Andersen, et al.
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det Unge Rum – Ung og udviklingshæmmet

  Karen Petersen (red.), Lene Ladegaard (red.), Anja Amdisen (red.), et al.
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  "Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til "resurse"? - En publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse

  Martin Hauerberg Olsen, Mia Finnemann Schultz
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Evaluering af cirkustemaugerne på Vasebæk

  Jakob Guldberg Madsen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Fra Isolation til Relation

  Ilse Ludwigsen, Conny Thomsen, Silke Jensen
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvad er god behandling af seksuelt krænkede børn og unge?

  Simon Østergaard Møller
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvad er god behandling af selvskadende børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne?

  Birgitte Orheim
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap? - Et inspirationskatalog til videregående uddannelsesinstitutioner

  Jane Nørgaard Øhle
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog - En faglig og pædagogisk udfordring

  Anna Steenberg Gellert
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  KIFA: Kvalificering af indsatsen over for familier med børn med handicap

  Socialstyrelsen
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kunsteriske blikke på en hverdag med handicap

  Det Centrale Handicapråd, Fremtids Fabrik
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Musik som improvisation med elever med medfødt døvblindhed

  Vivi Andersen
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Netværksbaseret konsulentbistand og informationsteknologi – et projekt om vejledning af forældre og professionelle omkring døvblinde børn

  Videnscenter for Døvblindfødte
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Pædagogisk Resultatmåling i Specialbørnehaver i Ribe Amt

  Kirstine Gottlieb, et al.