Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Brug af velfærdssystemet blandt borgere med misbrug

 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Uddannelsesresultater- og mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser

  VIVE
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

  Ankestyrelsen
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Evaluering af udbredelsen af behandlingsmodellerne U-turn og U18 til 10 danske kommuner

  Mads Uffe Pedersen
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Innovation på socialområdet - læring i en krisetid

  Mandag Morgen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ofre for personfarlig kriminalitet med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser

  VIVE
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Overgangen fra ung til voksen med handicap - En litteraturgennemgang

  Marie Høstrup, Helle Høgh, Cecilie Stamhus
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder

  Dansk selskab for psykosocial rehabilitering
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kommunernes igangværende udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. En kortlægning

  Socialstyrelsen
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark

  Rådet for Socialt Udsatte
 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab

  Socialstyrelsen
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel

  Mette Marie Kristensen, Anna Paldam Folker, Sofie Smedegaard Skov, Maj Britt Dahl Nielsen
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Børn og unge - status i Grønland 2019

  Institut for Menneskerettigheder
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Det sociale landkort - En kortlægning af aktører og indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

  Socialt Udviklingscenter SUS
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ledelse af samskabelse

  Marie Elisabeth Andersen, Laura Thors Calaña, Helle Fridberg