Sorter efter

 1. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Social ulighed i børne- og ungdomspsykiatrien – Analyser af social ulighed i udredningstiden i børne- og ungdomspsykiatrien

  Mette Lausten, Christiane Præstgaard Dolmer
 2. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ung i Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling

  VIVE, Sigrid Trier Grønfeldt, Katrine Schneekloth Friis Nielsen, Ea Wulf Nielsen
 3. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Ord skaber virkelighed - så hvordan taler vi om overvægt?

  Sund By Netværket
 4. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD - en videnskortlægning

  Jakob Thrane Ibsen, Sofie Henze-Pedersen, Katrine Schneekloth Friis Nielsen
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Koordineret udredning og indsats

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Lars Fynbo, Sigrid Trier Grønfeldt, Louise Høyer Bom, Nicolai Nybro Hansen
 6. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Kerneelementer i det socialpædagogiske arbejde for mennesker med udviklingshæmning på botilbud

  Social- og Boligstyrelsen
 7. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Dødelighed og brug af sundhedsvæsnet blandt socialt udsatte mennesker i Danmark

  Pia Vivian Pedersen, Sofie Rossen Møller, Michael Davidsen
 8. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Fleksible pladser i socialpsykiatrien - erfaringsopsamling fra POLARIS (Herning), MPO-projektet (Holstebro) og Pitstop (Aarhus)

  Mikka Nielsen, Kasper Lemvigh, Amalie Märcher Thuesen, Elisabet Danielsen Kass, Jakob Trane Ibsen
 9. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Anbefalinger til at arbejde traumebevidst i den sociale indsats med voksne

  Socialstyrelsen
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

 11. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Hvidbog om rehabilitering

  Rehabiliteringsforum Danmark
 12. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rusmidler og skadevirkning - Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer

  Helle Høgh
 13. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Socialpædagogiske idealer og relevans i demenspraksis

  Jamshird Fredskilde Gholamian
 14. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

  Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS
 15. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Rapport fra DH til FN's kvindekomite

  Danske Handicaporganisationer