Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud - En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder

  VIVE
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Støtteforanstaltninger til børn anbragt i plejefamilie og deres plejeforældre

  Iben Bolvig
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn – En evaluering af et projekt med nye tiltag til inddragelse af anbragte børn i alderen 5-12 år i det personrettede tilsyn

  Isabella Christensen, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Status 2020: Svigt af børn i Danmark

  Børns Vilkår
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling

  Hans Skov Kloppenborg, Mette Lausten
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Hele Danmarks Familieklub #bedresammen

  Helle Hygum Espersen, Mette Friis-Hansen, Julie Nygaard Solvang, Mette Thorsager Jensen, Katrine Iversen, Asta Bossano Prescott, Maiken Pontoppidan
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Skolens tomme stole

  Børns Vilkår
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Egmont Rapporten 2020 - Ungdom på pause

  Egmont Fonden
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Årsstatistik om de danske børnehuse 2019

  Socialstyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Børn og unge som pårørende til yngre forældre med demenssygdom

  VIVE
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Pres og stress. Krop, køn og digital adfærd 2020

  Børns Vilkår
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse af spiseforstyrrelser hos unge

  Jill Mehlbye, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Asta Bossano Prescott
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Når børn og unge er pårørende

  KOMBU