Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Efterværn og støtte set fra de unges perspektiv

  Tea Torbenfeldt Bengtsson, Anne-Kirstine Mølholt, Stine Tankred Luckow
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Rømninger fra anbringelsessteder: En undersøgelse af definition, omfang og årsager

  Mette Lausten, Sofie Henze-Pedersen, Niels Westermann Brændegaard, Torbjørn Rota Knudsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Rekruttering og fastholdelse af plejefamilier

  Tea Torbenfeldt Bengtsson, Stine Tankred Luckow, Pernille Skovbo Rasmussen, Anika Liversage
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Nye plejefamilier

  Stine Tankred Luckow, Pernille Skovbo Rasmussen, Sofie Ekman Westergreen, Emilie Hjermitslev Jonsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

  Iben Bolvig, Signe Frederiksen, Mette Thorsager Jensen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Efterværn og overgange til voksenlivet

  Katrine Iversen, Niels Peter Mortensen, Kirsten Birkefoss, Hanne Louise Søgaard Jensen, Line Bredahl
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Tættere på Familien – det gode samarbejde mellem familie og myndighedsrådgiver

  Maiken Kjærgaard, Sofie Ilsvard, Marie Høstrup
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Udfordringer og mønstre i sager om børn og unge uden samtykke

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Forældres rolle i børns digitale liv

  Det Kriminalpræventive Råd
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Selvskade - et fysisk udtryk for psykisk mistrivsel blandt børn og unge

  Børns Vilkår
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Svigt af børn i Danmark 2021

  Børns Vilkår
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Her er hvad de unge siger – og hvad vi kan lære af dem

  SocialRespons
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression

  Mette Verner, Helle Hansen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen