Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Status 2020: Svigt af børn i Danmark

  Børns Vilkår
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling

  Hans Skov Kloppenborg, Mette Lausten
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Hele Danmarks Familieklub #bedresammen

  Helle Hygum Espersen, Mette Friis-Hansen, Julie Nygaard Solvang, Mette Thorsager Jensen, Katrine Iversen, Asta Bossano Prescott, Maiken Pontoppidan
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt jobmatch - uformelle jobmesser for langtidsledige

  Socialt Udviklingscenter SUS
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Afvikling af intensiv stofbehandling - opdatering

  Rådet for Socialt Udsatte
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Dialog mod vold: klienterne, volden og effekten af behandlingen

  Mette Sophie Holm Volsing, Bjørg Line Rasmussen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af det sociale frikort

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Ligebehandling af elever med handicap på erhvervsskoler

  Institut for Menneskerettigheder
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Social kontrol blandt etniske minorritetskvinders beskæftigelse i Københavns kommune

  Als Research
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Analyse af psykiatriområdet

  Danske Regioner
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Støtteforanstaltninger til børn anbragt i plejefamilie og deres plejeforældre

  Iben Bolvig
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af fire initiativer fra plejefamiliepakken 2015

  Socialstyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Indkomst og egenbetaling blandt unge i efterværn

  Ankestyrelsen