Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Slutevaluering af læringsforløb for unge med autisme

  Nichlas Permin Berger, Mette Lausten
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Vedholdenhed: Små skridt af stor betydning

  Jakob Thrane Ibsen, Frederik Thuesen, Christina Holm-Petersen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  UKHome – "Her kan jeg være, den jeg er, sammen med andre"

  Signe Groth Andersson, Mathias Hulgård Kristiansen, Mia Kristine Stangerup
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for børn og unge

  Social- og Boligstyrelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte unge og civilsamfundet

  Jakob Trane Ibsen, Sigrid Trier Grønfeldt, Agnete Nygård Jensen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Midtvejsevaluering af fritidsjobsindsatsen ’Energi til mere’ i Esbjerg Kommune

  Gunvor Christensen, Mette Lunde Christensen, Anders Winkler, Morten Holm Enemark
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Virksomme ingredienser i ungeindsatser - en analyse af mønstre på tværs af 14 indsatser til unge

  Socialt Udviklingscenter SUS, Mobilize Strategy Consulting
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Unge uden job og uddannelse - definitioner, målgruppestørrelse og karakteristika

  Iben Bolvig
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Teknologi til støtte og omsorg - Undersøgelse af forlængede frikommuneforsøg med teknologi til borgere med demens eller kognitiv funktionsnedsættelse

  Stinne Aaløkke Ballegaard, Didde Boisen Andersen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at inddrage børn med autisme og ADHD i myndighedssagsbehandling

  Pernille Skovbo Rasmussen, Anne Marie Villumsen, Caroline Vesth Rossen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

  Social- og Boligstyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

  FOA, Socialpædagogerne, Kommunernes Landsforening
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Hvidbog: Marte Meo metoden - til styrkelse af omsorg og nærvær på ældreområdet

  Pernille Roug, Gitte Mørch Henriksen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Uddannede socialpædagoger på det specialiserede socialområde

  Rambøll Management Consulting
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Beslutninger i et barns hverdag under anbringelse

  Ankestyrelsen