Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

  Iben Bolvig, Signe Frederiksen, Mette Thorsager Jensen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Udfordringer og mønstre i sager om børn og unge uden samtykke

  Ankestyrelsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Forældres rolle i børns digitale liv

  Det Kriminalpræventive Råd
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Selvskade - et fysisk udtryk for psykisk mistrivsel blandt børn og unge

  Børns Vilkår
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap

  Katrine Syppli Kohl, Christian Højgaard Mikkelsen, Anna Mellemkjær Schauser
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Samarbejdet omkring børn og unge med funktionsnedsættelser

  Stine Tankred Luckow, Pernille Skovbo Rasmussen, Leif Olsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Efterværn og overgange til voksenlivet

  Katrine Iversen, Niels Peter Mortensen, Kirsten Birkefoss, Hanne Louise Søgaard Jensen, Line Bredahl
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Støtteforanstaltninger til børn anbragt i plejefamilie og deres plejeforældre

  Iben Bolvig
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland

  Karen Margrethe Dahl, Hans Skov Kloppenborg, Niels Jørgen Mau Pedersen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Anbragte unge og lystlæsning

  Socialt Udviklingscenter SUS
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Status 2020: Svigt af børn i Danmark

  Børns Vilkår
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling

  Hans Skov Kloppenborg, Mette Lausten
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Hele Danmarks Familieklub #bedresammen

  Helle Hygum Espersen, Mette Friis-Hansen, Julie Nygaard Solvang, Mette Thorsager Jensen, Katrine Iversen, Asta Bossano Prescott, Maiken Pontoppidan