Sorter efter

 1. Forskning

  Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020

  Justitsministeriets Forskningskontor
 2. Forskning

  Minoritetsdanske drenge som målgruppe i et kriminalitets-forebyggende velfærdsarbejde

  Lone Bæk Brønsted
 3. Forskning

  Pædagogik og teknologi

  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
 4. Forskning

  Arbejdsbyrde og social kapitals betydning for vold og trusler fra borgere

  Jesper Pihl-Thingvad, Lars Louis Andersen, Lars Peter Andreas Brandt, Ask Elklit, Signe Pihl-Thingvad, Lars Peter Soenderbo Andersen
 5. Forskning

  Socialpædagogik og digital kommunikation for ægtefæller til mennesker med demens

  Randi Andersen, Lars Christian Aagerup, Ulla Skjødt
 6. Forskning

  Forudsætninger for ligeværdig deltagelse - multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 7. Forskning

  Sidste udvej

  Ann-Karina Henriksen, Cecilie Bjerrum Refsgaard
 8. Forskning

  Psykisk vold mod børn i hjemmet

  Mai Heide Ottosen, Signe Frederiksen, Sofie Henze-Pedersen
 9. Forskning

  Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

  Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen
 10. Forskning

  Veje til deltagelse

  Maria Bruselius-Jensen, Anne Mette W. Nielsen
 11. Forskning

  Hvad vi egentlig ved om børns trivsel

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
 12. Forskning

  Social bæredygtighed

  Katia Dupret, Luise Li Langergaard
 13. Forskning

  Befrielsen. De udviklingshæmmedes historie i Danmark

  Bjarne Hesselbæk
 14. Forskning

  Erfaret magt. Frustrationer og fastholdelser på botilbud

  Stine Grønbæk Jensen, Jesper Vaczy Kragh
 15. Forskning

  Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt?

  Bent Greve