Sorter efter

 1. Forskning

  Hovedresultater fra forskningsprojektet READ i plejefamilier

  Dorthe Bleses, Line Klyvø, Marinka Willemsen
 2. Forskning

  Beboernes Stemme: Beretninger om et system

  Søren Holst
 3. Forskning

  Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020

  Justitsministeriets Forskningskontor
 4. Forskning

  Minoritetsdanske drenge som målgruppe i et kriminalitets-forebyggende velfærdsarbejde

  Lone Bæk Brønsted
 5. Forskning

  Bedre samfundsinklusion for anbragte børn og unge

  Sofie Ilsvard, Marie Skougaard, Simon Østergaard Møller
 6. Forskning

  Overgange – anbragte unges veje fra skole til uddannelse

  Søren Langager, Anna Kathrine Frørup, André Torre, Charlotte Lange Hald
 7. Forskning

  Pædagogik og teknologi

  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
 8. Forskning

  Arbejdsbyrde og social kapitals betydning for vold og trusler fra borgere

  Jesper Pihl-Thingvad, Lars Louis Andersen, Lars Peter Andreas Brandt, Ask Elklit, Signe Pihl-Thingvad, Lars Peter Soenderbo Andersen
 9. Forskning

  Socialpædagogik og digital kommunikation for ægtefæller til mennesker med demens

  Randi Andersen, Lars Christian Aagerup, Ulla Skjødt
 10. Forskning

  Forudsætninger for ligeværdig deltagelse - multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 11. Forskning

  Sidste udvej

  Ann-Karina Henriksen, Cecilie Bjerrum Refsgaard
 12. Forskning

  Psykisk vold mod børn i hjemmet

  Mai Heide Ottosen, Signe Frederiksen, Sofie Henze-Pedersen
 13. Forskning

  Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

  Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen
 14. Forskning

  Veje til deltagelse

  Maria Bruselius-Jensen, Anne Mette W. Nielsen
 15. Forskning

  Hvad vi egentlig ved om børns trivsel

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet