Sorter efter

 1. Forskning

  Omvendtslev – Meningsfuld beskæftigelse for voksne med udviklingshandicap

 2. Forskning

  Autisme og seksualitet

  Dorthe Bevensee
 3. Forskning

  Hovedresultater fra forskningsprojektet READ i plejefamilier

  Dorthe Bleses, Line Klyvø, Marinka Willemsen
 4. Forskning

  “It’s my life they are talking about” – On children’s participation in decision-making for secure placement

  Ann-Karina Henriksen
 5. Forskning

  Beboernes Stemme: Beretninger om et system

  Søren Holst
 6. Forskning

  Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020

  Justitsministeriets Forskningskontor
 7. Forskning

  Minoritetsdanske drenge som målgruppe i et kriminalitets-forebyggende velfærdsarbejde

  Lone Bæk Brønsted
 8. Forskning

  Bedre samfundsinklusion for anbragte børn og unge

  Sofie Ilsvard, Marie Skougaard, Simon Østergaard Møller
 9. Forskning

  Overgange – anbragte unges veje fra skole til uddannelse

  Søren Langager, Anna Kathrine Frørup, André Torre, Charlotte Lange Hald
 10. Forskning

  Pædagogik og teknologi

  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
 11. Forskning

  Arbejdsbyrde og social kapitals betydning for vold og trusler fra borgere

  Jesper Pihl-Thingvad, Lars Louis Andersen, Lars Peter Andreas Brandt, Ask Elklit, Signe Pihl-Thingvad, Lars Peter Soenderbo Andersen
 12. Forskning

  Socialpædagogik og digital kommunikation for ægtefæller til mennesker med demens

  Randi Andersen, Lars Christian Aagerup, Ulla Skjødt
 13. Forskning

  Forudsætninger for ligeværdig deltagelse - multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 14. Forskning

  Sidste udvej

  Ann-Karina Henriksen, Cecilie Bjerrum Refsgaard
 15. Forskning

  Psykisk vold mod børn i hjemmet

  Mai Heide Ottosen, Signe Frederiksen, Sofie Henze-Pedersen