Sorter efter

 1. Forskning

  Anbragte Børn og Unge – En forskningsoversigt

  Tine Egelund, Turf Bocker Jakobsen, et al., Pernille Skovbo Christensen
 2. Forskning

  Anbragte børns udvikling og vilkår. Resultater fra SFI’s børneforløbsundersøgelse af årgang 1995

  Tine Egelund, et al.
 3. Forskning

  Anbringelse af etniske minoritetsbørn – om socialarbejderes vurderinger og handlinger

  Marianne Skytte
 4. Forskning

  Beskyttelse af barndommen. Socialforvaltningers risikovurdering og indgreb

  Tine Egelund
 5. Forskning

  Institutionsanbringelse af unge i Norden - En komparativ undersøgelse af lovgrundlag, institutionsformer og udviklingstendenser

  Tea Torbenfeldt Bengtsson
 6. Forskning

  Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge. Udviklingen efter anbringelsesreformen

  Tea Torbenfeldt Bengtsson, Lajla Knudsen, Vibeke Lehmann Nielsen
 7. Forskning

  Når børn og unge anbringes. En undersøgelse af kommunernes praksis i anbringelsessager

  Anne-Dorthe Hestbæk
 8. Forskning

  Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv

  Signe Hald Andersen, et al.
 9. Forskning

  Når man anbringer et barn II - Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

  Signe Hald Andersen (red.), Peter Fallesen (red.)
 10. Forskning

  Børn og unge anbragt i slægten - en sammenligning af slægtsanbringelse og anbringelser i traditionel familiepleje

  Lajla Knudsen
 11. Forskning

  Anbragte børn i tal - kvalitative analyser af data om børn, der er anbragt uden for hjemmet med fokus på skolegang

  Dines Andersen
 12. Forskning

  Effekter af Slægtspleje - Slægtsanbragte børn og unges udvikling sammenlignet med plejebørn fra traditionelle plejefamilier

  Lajla Knudsen, Tine Egelund
 13. Forskning

  Udsat til Børneforsorg - Om etablering af familiepleje, børneanstalter og indsats i hjemmet for udsatte børn i Danmark

  Frank Ebsen
 14. Forskning

  Familiepleje i Danmark

  Inge M. Bryderup, Mie Engen, Sune Kring
 15. Forskning

  Hovedresultater fra forskningsprojektet READ i plejefamilier

  Dorthe Bleses, Line Klyvø, Marinka Willemsen