Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Viden om traumebevidste tilgange i indsatser til socialt udsatte voksne - En vidensafdækning og skitsering af en prototype

  Nichlas Permin Berger, Lars Fynbo, Josefine Frøslev-Thomsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Kaffe Karma – Socialt udsatte borgeres vej til småjobs

  Theresa Dyrvig Henriksen, Lars Benjaminsen, Sine Kirkegaard
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Karakteristik af udsatte forældre

  Mette Lausten, Asger Graa Andreasen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Louise Høyer Bom, Christian Tauby-Theill, Lise Dybdal Emkjær, Julie Schou Nicolajsen, Leif Olsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Udsatte ældre borgere i hjemløshed

  Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Inspiration til arbejdet med de meget udsatte borgere

  Nichlas Permin Berger
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud - En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder

  VIVE
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt jobmatch - uformelle jobmesser for langtidsledige

  Socialt Udviklingscenter SUS
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Afvikling af intensiv stofbehandling - opdatering

  Rådet for Socialt Udsatte
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Dialog mod vold: klienterne, volden og effekten af behandlingen

  Mette Sophie Holm Volsing, Bjørg Line Rasmussen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af det sociale frikort

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerperspektiver - COVID-19

  SocialRespons
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber

  Rambøll
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt frikort til socialt udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Frivillighed i udsatte boligområder

  Anne Marie Foldgast, Siff Monrad Langkilde, Katrine Wamsler, Natasja Lund