Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Forebyggelse på ældreområdet

  Anu Siren, Maj Bjerre, Hanne Bach Nørregård
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder - Evalueringsrapport

  Socialstyrelsen
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Årsstatistik 2013 - Kvinder og børn på krisecenter

  Lise Barlach, Kirstina Stenager
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Ældres ressourcer og behov - Status og udvikling på baggrund af ældredatabasen

  Heidi Hesselberg Lauritzen, Rikke Nøhr Brünner, Thomsen Pia, et al.
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Afhængighed og relationer - De pårørendes perspektiv

  Helle Lindgaard
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Afsavn og indkomst - Afsavn i et fattigdomsperspektiv

  Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerundersøgelse af aktivitets- og beskæftigelsestilbud for socialt udsatte

  Rambøll Management Consulting
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Alexandrakollegiet - En evaluering af unge mødres vej mod selvforsørgelse

  Susanne Pihl Hansen, Esther Malmborg, Ditte Kløcker Jepsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Alternativ beskæftigelse og integration af socialt udsatte grupper - Erfaringer fra Danmark og Europa

  Lars Hulgård, Lise Bisballe, Linda Lundgaard Andersen, et al.
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Analyse af kronisk og psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

  Kommunernes Landsforening
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue

  Ankestyrelsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet

  Ankestyrelsen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark - En kortlægning

  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Antiradikalisering - Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering

  Socialpædagogerne
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Barrierer for lige adgang til det primære sundhedsvæsen - For personer med intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse

  Jeppe Sørensen, Maria Holsaae, Heidi Bentzen