Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Bogen om at være særligt sensitiv

  Edward Trond Haukedal
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Boligsociale indsatser og huslejestøtte – Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pujle

  Anders Høst, Winnie Alim, Louise Glerup Aner, et al.
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Borgere i fleksjob efter reformen

  Helle Holt, Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach, et al.
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug

  Rambøll
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed – Planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

  Mette Munch-Petersen, Maria Kristiansen, Finn Diderichsen, et al.
 6. Brugerfortællinger

  Bostedet Ellengården 25 år

  Annelise Søndengaard (red.), Grethe Jessen (red.)
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik 2011

  Ankestyrelsen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik 2012

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik for 2014

  Ankestyrelsen
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 - Årsstatistik for 2013

  Ankestyrelsen
 11. Brugernes tilfredshed med substitutonsbehandlingen

  Aarhus Universitet, Kabs Viden, Rådet for Socialt Udsatte
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerundersøgelsen 2015 - Klienters holdninger og vurderinger af at være i tilsyn under Kriminalforsorgen i Frihed

  Jonas Lindstad
 13. Praksisfortællinger

  Cafe Klare: Et sted for hjemløse kvinder

  Claus Hage Dalland
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Chikane og problemskabende adfærd i særligt udsatte almene boligområder

  Mikkel Dehlholm, Mia Kathrine Jensen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Dagpengemodtagers situation omkring dagpengeophør

  Henning Bjerregaard Bach, Malene Rode Larsen