Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud - En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder

  VIVE
 2. Brugerfortællinger

  S

  Simone Mørch Stjer
 3. Lærebøger og værktøjer

  Housing First-håndbog Europa

  Nicholas Pleace
 4. Forskning

  Vold i familien - viden for fagfolk

  Helene Oldrup
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt jobmatch - uformelle jobmesser for langtidsledige

  Socialt Udviklingscenter SUS
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Afvikling af intensiv stofbehandling - opdatering

  Rådet for Socialt Udsatte
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Dialog mod vold: klienterne, volden og effekten af behandlingen

  Mette Sophie Holm Volsing, Bjørg Line Rasmussen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af det sociale frikort

  Ankestyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerperspektiver - COVID-19

  SocialRespons
 10. Brugerfortællinger

  Vejen tilbage

  Lone Holm
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber

  Rambøll
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Socialt frikort til socialt udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Frivillighed i udsatte boligområder

  Anne Marie Foldgast, Siff Monrad Langkilde, Katrine Wamsler, Natasja Lund
 14. Lærebøger og værktøjer

  Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte

  Maya Christiane Flensborg Jensen, Leif Olsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Ankestyrelsens undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling

  Ankestyrelsen