Sorter efter

 1. Forskning

  National ADHD handleplan - Pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område

  Socialstyrelsen
 2. Forskning

  ADHD problematikkens sociale aspekter - Sammenfattende analyse af resultaterne fra undersøgelserne af den sociale indsats overfor familier og voksne med ADHD

  Kjeld Høgsbro, Leena Eskelinen, Maja Lundemark Andersen, Nichlas Permin Berger
 3. Forskning

  Bare skør-normal - En analyse af en brugerstøttepraksis i psykiatrien

  Birgitte Hansson
 4. Forskning

  Brug og misbrug af recovery - At implementere recoveryorienteret praksis i psykiatriske og sociale systemer

 5. Forskning

  Brugerinddragelse i rehabilitering - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv.

  Kirsten Petersen
 6. Forskning

  Det levede liv med sindslidelse - Et etnografisk forskningsstudie af borgeres sociale liv i behandlings- og socialpsykiatri

  Nelli Øvre Sørensen
 7. Forskning

  Et liv i egen bolig - Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser

  Steen Bengtsson, Maria Røgeskov
 8. Forskning

  Et liv i periferien - Levevilkår og samfundsdeltagelse blandt danskere med svære sindslidelser

  Jane Greve (red.), et al.
 9. Forskning

  Håbet er lysegrønt - Et casestudie i hvordan recovery-orienteret rehabilitering skaber borgerens mulighed for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

  Uffe Ladefoged
 10. Forskning

  Integrerede indsatser for mennesker med psykiske lidelser - En forskningsoversigt

  Steen Bengtsson, Signe Ørkeby Gregersen
 11. Forskning

  Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

  Pernille Skovbo Rasmussen, Katrine Schepelern Johansen
 12. Forskning

  På vej - Kritiske analyser af recovery-orienteringen af det socialpsykiatriske arbejde

  Agnete Neidel
 13. Forskning

  Patientuddannelse i hverdagsliv

  Lisbeth Hybholt
 14. Forskning

  Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

  Merete Nordentoft, Jesper Krogh, et al.
 15. Forskning

  Recoveryorienterede praksisser - En systematisk vidensopsamling

  Marit Borg, Bengt Karlsson, Anne Stenhammer