Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Multimodal samskabelse i praksis

  Ann-Merete Iversen, Thomas Waring Stubben
 2. Lærebøger og værktøjer

  Viden fra VISO

  Socialstyrelsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Seksualitet og udviklingshandicap

  Lena Nyborg Nansen, Kurt Sørensen, Mette Egelund Olsen, Dorte Eifer, Red.
 4. Lærebøger og værktøjer

  Socialpædagogik i ældreplejen

  Steen Kabel
 5. Lærebøger og værktøjer

  Samtaleguide om krop, seksualitet og kommunikation

  Lotte Hansen, Heidi Hansen, Puk Lykke Sebens
 6. Lærebøger og værktøjer

  Recovery-orienteret rehabilitering

  Finn Blickfeldt Juliussen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Udviklingshæmning - en grundbog - bind 2

  Kurt Sørensen, Dorte Eifer, Mette Egelund Olsen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Når udviklingshæmmede sørger

  Susanne Hollund, Line Rudbeck
 9. Lærebøger og værktøjer

  Få det bedste ud af livet med demens

  Lise Penter Madsen
 10. Lærebøger og værktøjer

  Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd – en kortlægning af virksomme metoder

  VIVE
 11. Lærebøger og værktøjer

  Implementeringsguide af CTI-metoden

  Anna Amilon, Line Mehlsen
 12. Lærebøger og værktøjer

  Egen kraft: Empowerment og handicap - En pjece om indsatser, der kan styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft

  Socialstyrelsen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Voksne med udviklingshæmning

  Vidensportal om Handicap
 14. Lærebøger og værktøjer

  Medfødt døvblindhed og taktile strategier

  Vidensportal om Handicap
 15. Lærebøger og værktøjer

  Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet

  Maria Lincke Jørgensen, Kim Rasmussen