Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning

  Bo Hejlskov Elven
 2. Lærebøger og værktøjer

  Seksualitet og livskvalitet

  Anne Sofie Steens, Red.
 3. Lærebøger og værktøjer

  Mit sociale netværk – om mål for netværksarbejde og handicap

  Søren Kayser
 4. Lærebøger og værktøjer

  Fra patient til menneske – anbefalinger til den fremtidige organisation af et sammenhængende tilbud til de sværest hjerneskadede

  Videnscenter for Hjerneskade
 5. Lærebøger og værktøjer

  God praksis i forløb med særforanstaltninger for børn, unge og voksne med særlige behov

  Vidensteamet
 6. Lærebøger og værktøjer

  Politik for pårørendesamarbejde i botilbud

  Socialstyrelsen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Ingen mad gør gavn, før den er spist

  Birgit Boe Jørgensen, Jette Lindstrøm
 8. Lærebøger og værktøjer

  Et liv i kaos - om voksne med ADHD

  Per Hove Thomsen, Dorte Damm (red.)
 9. Lærebøger og værktøjer

  Fra tilskuer til deltager

  Per Lorentzen
 10. Lærebøger og værktøjer

  Døvblindeområdets historiske udvikling - Pædagogiske paradigmer og konsekvens for praksis

  Inger Bøgh Rødbroe
 11. Lærebøger og værktøjer

  Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde

  David Brown
 12. Lærebøger og værktøjer

  Billedsprog - Om udviklingshæmmede og billedmediet

  Peter Eichen
 13. Lærebøger og værktøjer

  Kommunikationshandicap - I et pædagogisk og psykologisk perspektiv

  Louise Bøttcher, Jesper Dammeyer
 14. Lærebøger og værktøjer

  Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Jørgen Lyhne, Anna Marie Langhoff Nielsen
 15. Lærebøger og værktøjer

  Høremanual til dig der arbejder med borgere med høretab

  Høreforeningen