Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Design af Relationer - Evalueringsrapport

 2. Undersøgelser og evalueringer

  Pårørende til psykisk handicappede i Århus Amt - en undersøgelse af pårørendes vurdering af samarbejdet med personalet og personalets indsats ved Århus Amts bo- og aktivitetssteder

  Bertil Michael Mahs
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Særforanstaltninger 2005

  Jens Møller, Lise Udsen
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Ældre- og handicapvenlige toiletter

  Rambøll Management Consulting
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Spiserobot til borgere med fysisk handicap

  Lone Gaedt
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Den regionale vinkel på botilbudsområdet - Regionernes botilbud til voksne handicappede og sindslidende 2007-2012

  Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken
 7. Undersøgelser og evalueringer

  "Gir' I ikke en pizza?" - Udviklingshæmmedes vilkår og kommunernes muligheder i det sundhedsfremmende arbejde

  Lotte Køhler
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerstyret Personlig Assistance – Erfaringsindsamling om personlig hjælp til mennesker med handicap i Norge og Sverige

  Martin Sandø, Jonna Andersen, Bjarne Bjelke Jensen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Borgerstyret Personlig Assistance – Baseline-analyse

  Deloitte
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Borgerstyret Personlig Assistance – Statusnotat

  Deloitte
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Helhed for hjerneskadede - Evaluering af Københavns Kommunes Hjerneskadesamråd

  Pernille Skovbo Rasmussen, Laura Emdal Navne, Tine Fuglsang, et al.
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb - Evaluering

  Rambøll
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Fysisk træning og botilbud – Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap

  Danske Handicaporganisationer
 14. Undersøgelser og evalueringer

  § 111-planer – et godt redskab i indsatsen over for voksne med nedsat funktionsevne?

  Tine Andersen, Leif Laszlo, Steffen Bohni Nielsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Tilbud til voksne med problemskabende adfærd

  Sekretariatet for det landsdækkende netværk Vidensteamet