Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Afdækning af IKT-løsninger på det sociale område

  Kommunernes Landsforening, Socialstyrelsen
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Brugerne har ordet - Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på Center for Døves bo- og dagtilbud samt støttecentertilbud

  Anette Glamtrup, Kompetencecenteret
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

  Enhed for Evaluering og Brugerindragelse
 4. Undersøgelser og evalueringer

  En håndbog om Smart Home teknologi

  Karin Bendixen, Peter Christiansen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Et liv så tæt på det almindelige som muligt

  Susanne Posborg
 6. Undersøgelser og evalueringer

  "Her vil jeg bo - her vil jeg arbejde" - Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune

  Hillerød Kommune
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Veje til indflydelse på – og ejerskab til – beslutninger

  Jonna Andersen
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Digital støtte i socialpædagogisk arbejde

 9. Undersøgelser og evalueringer

  Forvist til forsorg - Grønlændere med handicap nedsendt til Danmark

  Marie Louise Knigge
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Pædagogisk metode til at øge selvbestemmelse

  Lise-Lotte (red.) Mikkelsen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Projekt Implementering af teknologi - 11 casestudier: Livskvalitet, sociale netværk og deltagelse

  Jesper Holst, Kasper Nizam
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Omsorgskonstruktioner – socialpædagogik og mennesker med multiple udviklingshæmninger

  Ditte Sørensen
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering, justering og udvikling af metoden Dialogbaseret BUM

  Institut for Serviceudvikling
 14. Undersøgelser og evalueringer

  At leve med galaktosæmi

  Jonas Bo Hansen