Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap

  Lise Hagelund, Henrik Holm Jensen, Mette Bøgelund, et al.
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Det handicappede samfund - om brugerinddragelse og medborgerskab

  Hanne Kathrine Krogstrup
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Døve og døvblevne mennesker - hverdagsliv og levevilkår

  Lena Bech Larsen, Steen Bengtsson, Mette Lindsay Sommer
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Erfaringer med at stemme II - blandt mennesker med udviklingshæmning

  Kira Hallberg, Lissi Berthelsen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Ferie, ledsagelse og fritidsaktiviteter for voksne med funktionsnedsættelse

  Socialpædagogerne
 6. Undersøgelser og evalueringer

  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap – Danmarks første rapport til FN’s handicapkomité om foranstaltninger, der er truffet med henblik på at efterleve opfyldelsen af FN-konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap

  Socialministeriet
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Foranalyse til holdningsstrategi

  Det Centrale Handicapråd
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og foreningsliv 2009. - Muligheder og barrierer for inklusion af mennesker med handicap i foreningslivet

  Martin Sandø
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og frivillighed. En analyse af handicappedes deltagelse i foreninger og frivillige sociale organisationer.

  Martin Sandø, Thomas Gruber
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap og sociale problemer

 11. Undersøgelser og evalueringer

  Hvad handicapidrætten kan gøre for samfundet – en evaluering af Handicapidrættens Videnscenter

  Claus B Olsen
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Inklusion og deltagelse - undersøgelse af voksen-handicapområdet

  Socialpædagogernes Landsforbund
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Kursus i medborgerskab

  Janina Gaarde Rasmussen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Med brugernes øjne – telefonundersøgelse af Synscentralens ydelser til voksne

  Ane Feldskov
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Mennesker med komplekse kommunikations behov - En analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

  Socialministeriet