Sorter efter

 1. Brugerfortællinger

  Livet set fra en skæv vinkel

  Tor Martin Mandrup-Møller
 2. Praksisfortællinger

  Aktiv deltager i fællesskabet

  Lise Bjerre
 3. Praksisfortællinger

  Erfaringer fra mennesker med døvblindhed - Et nordisk projekt. At få støtte

  Birgitte Ravn Olesen, Kirsten Jansbøl
 4. Praksisfortællinger

  Erfaringer fra mennesker med døvblindhed - Et nordisk projekt. At tage en uddannelse og arbejde

  Kirsten Jansbøl, Birgitte Ravn Olesen
 5. Praksisfortællinger

  Erfaringer fra mennesker med døvblindhed - Et nordisk projekt. At være delagtig

  Kirsten Jansbøl, Birgitte Ravn Olesen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap

  Lise Hagelund, Henrik Holm Jensen, Mette Bøgelund, et al.
 7. Brugerfortællinger

  Blind tillid - Vejen til personlig succes

  Søren Holmgren
 8. Forskning

  Blinde og stærkt svagsynede – barrierer for samfundsdeltagelse

  Steen Bengtsson, Cayuelas Nuri Mateu, Andres Høst
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Det handicappede samfund - om brugerinddragelse og medborgerskab

  Hanne Kathrine Krogstrup
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Døve og døvblevne mennesker - hverdagsliv og levevilkår

  Lena Bech Larsen, Steen Bengtsson, Mette Lindsay Sommer
 11. Praksisfortællinger

  Du og jeg - Om personlig etisk standard, empati og dedikation

  Laust Torp Jensen
 12. Praksisfortællinger

  Erfaringer med at have et handicap og få en diagnose - Et femårigt nordisk projekt med fokus på døvblindblevnes egne erfaringer med et progredierende handicap

  Birgitte Ravn Olesen, Kirsten Jansbøl
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Erfaringer med at stemme II - blandt mennesker med udviklingshæmning

  Kira Hallberg, Lissi Berthelsen
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Ferie, ledsagelse og fritidsaktiviteter for voksne med funktionsnedsættelse

  Socialpædagogerne
 15. Undersøgelser og evalueringer

  FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap – Danmarks første rapport til FN’s handicapkomité om foranstaltninger, der er truffet med henblik på at efterleve opfyldelsen af FN-konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap

  Socialministeriet