Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Digital sikkerhed for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

  Maria Lincke Jørgensen
 2. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen
 3. Lærebøger og værktøjer

  Tegnsprog - Hvorfor ikke?

  Asger Bergmann
 4. Lærebøger og værktøjer

  Domfældte og sigtede med udviklingshæmning - Information til pårørende og bistandsværger om indgrebsmuligheder

  Socialstyrelsen
 5. Lærebøger og værktøjer

  Når du er sigtet eller har en dom - Til personer med nedsat funktionsevne

  Socialstyrelsen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Hjælp til handicappede

  Jens Damsø
 7. Lærebøger og værktøjer

  Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til borgere og pårørende

  Socialstyrelsen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Statusberetning 2009 – Center for Ligebehandling af Handicappede

  Ane Esbensen, Christine Bendixen, Mette Dissing Sandahl
 9. Lærebøger og værktøjer

  Brugerinddragelse på handicapområdet – Et nøglebegreb i velfærdssamfundets udvikling

  Eggert Carstens (red.), Bjarne Bjelke Jensen (red.), Morten Kurth (red)
 10. Lærebøger og værktøjer

  Udfordringerne til den socialpædagogiske indsats for mennesker med multiple udviklingshæmninger

  Ditte Sørensen
 11. Lærebøger og værktøjer

  Kvalitet og retssikkerhed i arbejdet med domfældte udviklingshæmmede – vejledende standarder

  Amternes Netværk vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)
 12. Lærebøger og værktøjer

  Funktionsevnemetoden: Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser

  Socialministeriet