Sorter efter

 1. Lærebøger og værktøjer

  Udfordringerne til den socialpædagogiske indsats for mennesker med multiple udviklingshæmninger

  Ditte Sørensen
 2. Lærebøger og værktøjer

  Brugerinddragelse på handicapområdet – Et nøglebegreb i velfærdssamfundets udvikling

  Eggert Carstens (red.), Bjarne Bjelke Jensen (red.), Morten Kurth (red)
 3. Lærebøger og værktøjer

  Funktionsevnemetoden: Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser

  Socialministeriet
 4. Lærebøger og værktøjer

  Kvalitet og retssikkerhed i arbejdet med domfældte udviklingshæmmede – vejledende standarder

  Amternes Netværk vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)
 5. Lærebøger og værktøjer

  Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til borgere og pårørende

  Socialstyrelsen
 6. Lærebøger og værktøjer

  Domfældte og sigtede med udviklingshæmning - Information til pårørende og bistandsværger om indgrebsmuligheder

  Socialstyrelsen
 7. Lærebøger og værktøjer

  Når du er sigtet eller har en dom - Til personer med nedsat funktionsevne

  Socialstyrelsen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Hjælp til handicappede

  Jens Damsø
 9. Lærebøger og værktøjer

  Tegnsprog - Hvorfor ikke?

  Asger Bergmann
 10. Lærebøger og værktøjer

  Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse

  Socialstyrelsen
 11. Lærebøger og værktøjer

  Statusberetning 2009 – Center for Ligebehandling af Handicappede

  Ane Esbensen, Christine Bendixen, Mette Dissing Sandahl