Sorter efter

 1. Undersøgelser og evalueringer

  Nye foranstaltningsdomme i 2011 samt forløbet af domme afsagt i 2006

  Justitsministeriets Forskningskontor
 2. Undersøgelser og evalueringer

  Lovovertrædere med udviklingshæmning

  Pernille Grünberger, Birger Perlt
 3. Undersøgelser og evalueringer

  Handicappolitisk redegørelse 2016

  Social- og Indenrigsministeriet
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Selvbestemmelse og værgemål i Danmark

  Lisbeth Garly Andersen, Maria Ventegodt Liisberg, Pia Justesen
 5. Undersøgelser og evalueringer

  Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra - Hvorhen I - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom

  Pia Ringø
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning

  Esben Meulengracht Flachs, Susan Ishøy Michelsen, Peter Uldall, et al.
 7. Undersøgelser og evalueringer

  Ret til at være forældre

  Christine Bendixen, Maria Ventegodt Liisberg, Pia Justesen, et al.
 8. Undersøgelser og evalueringer

  Indgreb som en del af den kriminalpræventive sociale indsats

  Socialstyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Status 2012 - Handicap

  Institut for Menneskerettigheder
 10. Undersøgelser og evalueringer

  Personer med funktionsnedsættelser i Danmark

  Birgitte Kofod Olsen, Morten Kjærum, Maria Ventegodt Liisberg
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Fra institution til egen bolig

  Dorthe Perlt, Birger Perlt
 12. Undersøgelser og evalueringer

  Seksuelle overgreb på mennesker med handicap

  Elsebeth Kirk Muff
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Veje til reelt medborgerskab – En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse

  Henriette Holmskov, Anne Skov
 14. Undersøgelser og evalueringer

  Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet, 1998–2002 – Fokus på brugerenes, pårørendes og personalets erfaringer

  Birger Perlt (1), Tom Dahl Østergaard, Ane Bonde (1), et al.
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap status 2015 - 2016

  Institut for Menneskerettigheder