Sorter efter

 1. Forskning

  Domfældte voksne med udviklingshæmning - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud

  Mette Rømer
 2. Praksisfortællinger

  Selvfølgelig skal hun bo hos mig - Om at bo med sin handicappede mor

  Lotte Heise
 3. Lærebøger og værktøjer

  Tegnsprog - Hvorfor ikke?

  Asger Bergmann
 4. Undersøgelser og evalueringer

  Handicap

  Institut for Menneskerettigheder
 5. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Håndbog: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats - til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende

  Socialstyrelsen
 6. Undersøgelser og evalueringer

  Domsanbragte udviklingshæmmede Hvorfra - Hvorhen I - Den socialpædagogiske indsats på et botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom

  Pia Ringø
 7. Lærebøger og værktøjer

  Domfældte og sigtede med udviklingshæmning - Information til pårørende og bistandsværger om indgrebsmuligheder

  Socialstyrelsen
 8. Lærebøger og værktøjer

  Når du er sigtet eller har en dom - Til personer med nedsat funktionsevne

  Socialstyrelsen
 9. Undersøgelser og evalueringer

  Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning

  Esben Meulengracht Flachs, Susan Ishøy Michelsen, Peter Uldall, et al.
 10. Dokumentation og udviklingsarbejde

  Handicappolitisk handlingsplan - Status 2014. Et samfund for alle

  Regeringen
 11. Undersøgelser og evalueringer

  Ret til at være forældre

  Christine Bendixen, Maria Ventegodt Liisberg, Pia Justesen, et al.
 12. Lærebøger og værktøjer

  Hjælp til handicappede

  Jens Damsø
 13. Undersøgelser og evalueringer

  Indgreb som en del af den kriminalpræventive sociale indsats

  Socialstyrelsen
 14. Lærebøger og værktøjer

  Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne - Til borgere og pårørende

  Socialstyrelsen
 15. Undersøgelser og evalueringer

  Nye foranstaltningsdomme i 2011 samt forløbet af domme afsagt i 2006

  Justitsministeriets Forskningskontor